Рекомендуем ознакомиться

'Курсовая'
Думаю, что разговор о создании звукового фильма следует начать с общего разговора о его природе, эстетике и выразительных возможностях, о том, как си...полностью>>
'Программа'
Авалуева Е.Б. «УДХК – возможности нормализации энтеро-гепатическй циркуляции желчных кислот, коррекции дислипидемии и преодоления инсулинорезистентнос...полностью>>
'Документ'
Необходимо создать неформальную обстановку в помещении, чтобы оно не было похоже на школьный класс. Проверить наличие необходимых материалов. Еще раз...полностью>>
'Руководство'
Настоящее руководство раскрывает процесс привлечения молодых людей, желающих открыть собственное дело для участия в проектах и программах, направленн...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Нститут держави І права імені В. М. Корецького національної академії наук україни на правах рукопису Майданник Олена Олексіївна

  Документ
  3.6. Внутріпарламентський контроль за діяльністю народних депутатів України, органів та структурних підрозділів Верховної Ради України щодо здійснення ними своїх повноважень 374
 2. Міністерство освіти І науки України (108)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0708 „Екологія” (спеціальність „Екологія та охорона навколишнього середовища” освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
 3. СІ. Чорнооченко цивільний процес

  Документ
  На основі положень нового (2004 р.) та чинного Цивільного процесуаль­ного кодексу України, законодавства про судоустрій у відповідності до програми для вищих юридичних навчальних закладів послідовно розкриваються питання пов'язані
 4. Міністерство освіти І науки україни (84)

  Документ
  Кінцевий результат праці визначається трьома факторами: фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями і уміннями майбутнього бакалавра, сферою використання цих знань і умінь у галузі олімпійського і професійного спорту; соціально-професійними
 5. …Слугувати правді (1)

  Регламент
  Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Наукового конгресу «IV Міжнародні Пироговськи читання» присвяченого 200-річчю М.І. Пирогова та ХХІІ з’їзду хірургів України.
 6. Теоретико-методологічні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку міста

  Документ
  О. ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми Теоретико-методологічні засади ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ соціально-економічного розвитку міста Батченко Л.
 7. План впровадження нововведень в роботу закладів охорони здоров’я області

  Документ
  Необхідність своєчасного визначення інсулінозалежності (ІЗ) у хворих на цукровий діабет ІІ типу (ЦД2Т), як одного з факторів ризику мікросудинних ускладнень
 8. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (6)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 9. Політологія: підручник / Ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. К. Вц "Академія", 2003. 528 с. (Альма-матер)

  Документ
  Підручник, перше і друге видання якого були схвально сприйняті науково-педагогічною громадськістю і студентами, у новому варіанті охоплює широкий спектр історико-теоретичних і прикладних проблем, акцентує на пізнанні сутності й особливостей
 10. Міністерство освіти І науки відділ освіти краснокутської районної державної адміністрації краснокутська гімназія комунальної форми власності

  Документ
  У 2010-2011навчальному році Краснокутська гімназія забезпечувала якісну реалізацію основних завдань державної політики в галузі освіти .Педагогічний колектив Краснокутської гімназії у минулому навчальному році працював над розв’язанням
 11. У Сумському державному університеті за адресою: 40007, Україна, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

  Документ
  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», яка відбудеться 22-24 квітня 2008 р.
 12. Розписаних горнятках кава ще парувала, лоскітливий І п’янкий дух її обіцяв близьку втіху перед початком розмови, як нерідко буває, на хвильку запала мовчанка

  Документ
  Щойно принесена у вигадливо розписаних горнятках кава ще парувала, лоскітливий і п’янкий дух її обіцяв близьку втіху – перед початком розмови, як нерідко буває, на хвильку запала мовчанка.
 13. Методика експериментального дослідження та його результативність

  Диплом
  Актуальність дослідження. Одним із основних завдань держави у галузі освіти є турбота про здоров’я нації, виховання фізично загартованого підростаючого покоління.
 14. І.І. Мечникова І. В. Іванова, О.І. Бурденюк, С. П. Гвоздій Курс лекцій

  Курс лекцій
  Курс лекцій з функціональної та лабораторної діагностики патологічних станів людини. Навчальний посібник. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2010. – 143 с.
 15. Бібліотечна чернігівщина

  Документ
  Бібліотечна Чернігівщина: Науково-методичний збірник. Вип. І / Чернігів. ОУНБ ім. В.Г. Короленка; Упоряд., ред. Ю.М. Самойленко; відп. за вип. Л.В. Феофілова.