Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В данной книге рассмотрены физиологические, психические и социальные различия мужчин и женщин с учетом многочисленных отечественных и зарубежных иссл...полностью>>
'Программа'
Понятие систем управления эффективностью бизнеса (Business Performance Management, BPM). Роль систем управления эффективностью бизнеса в решении совр...полностью>>
'Исследование'
В последнее время понятие "молодежная субкультура" все чаще и чаще стало использоваться учеными-социологами и журналистами при обращении к ...полностью>>
'Программа'
Програма направлена на впровадження передового досвіду та нових технологій в систему водопостачання. Програмою передбачається реалізація комплексу за...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних І гуманітарних наук на 2009–2013 рр (2)

  Документ
  1. . Диференціальні рівняння 1.1. .1. Розробка топологічних, асимптотичних та чисельно- аналітичних методів дослідження для систем диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь 1.
 2. Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних І гуманітарних наук на 2009–2013 рр (1)

  Документ
  1.1.2.1. Розробка топологічних, асимптотичних та чисельно-аналітичних методів дослідження для систем диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь
 3. Міністерство освіти І науки україни департамент науково-технологічного розвитку

  Документ
  Департамент науково-технологічного розвитку надсилає для використання у роботі затверджені постановою Президії Національної академії наук України від 25.
 4. Верховної Ради України проект закон (1)

  Закон
  про виконання у 2009 році плану заходів із подолання наслідків фінансово-економічної кризи, забезпечення функціонування вітчизняного виробництва та життєвих потреб громадян*
 5. Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ

  Документ
  З метою ефективної реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та Основних наукових напрямів з найважливіших проблем фундаментальних
 6. Сумський державний університет скиданенко Юлія Павлівна

  Автореферат
  Захист відбудеться “4” червня 2010 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.01 Сумського державного університету за адресою: 4 7, м.
 7. Національна академія наук україни (7)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм,
 8. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 9. Курс лекцій Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми

  Курс лекцій
  Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчальногозакладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”,протокол № 4 від 05.
 10. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2009 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2009 р.
 11. На Заході до сфери біоетики як до галузі, де складним чином перетинаються світоглядні, етичні, теоретичні та практико технологічні проблеми дослідження живого

  Документ
  Кінець ХХ. – поч. ХХІ ст. демонструє значну увагу філософів та методологів науки, природничників, медиків як в Україні, так і на Заході до сфери біоетики як до галузі, де складним чином перетинаються світоглядні, етичні, теоретичні
 12. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 13. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 14. Кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій

  Документ
  У монографії визначено економічну сутність регіонального інноваційного комплексу; досліджено класифікаційні ознаки регіональних інноваційних комплексів та запропонувати їх класифікацію.
 15. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
Страницы:

1