Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Термин «избирательное право» употребляется в двух смыслах. Во-первых, избирательное право в объективном смысле (позитивное избирательное право) - это ...полностью>>
'Реферат'
Як розповісти дітям про Бога, як допомоги їм знайти дорогу до нього? Такі виховні заняття допоможуть дітям відкрити свої серце Господові; бодай на кр...полностью>>
'Документ'
50 лет космической эры убедительно доказали – в современном мире космонавтика является безусловным лидером в обеспечении научно-технического прогресс...полностью>>
'Документ'
Реализовать систему мониторинга. Организовать проведение и анализ результатов реферата по ИП в Интернет по дисциплинам КИС (КП), Интернет-технологии и...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Освіта. Виховання. Навчання (1)

  Документ
  Академія педагогічних наук України: Інформ. довідник /Відп. за вип. В.М.Мадзігон, О.Я.Савченко; За заг. ред. М.С.Вашуленко; У підготов. взяли участь: М.
 2. Освіта. Виховання. Навчання (3)

  Документ
  Адаптація педагогіки Рудольфа Штайнера в умовах української школи: Наук.-пед. експеримент всеукр. рівня: Наказ МОН України від 11.11.2004 р. №858 / Київ.
 3. Освіта. Виховання. Навчання (4)

  Документ
  Ахияров, К.Ш. Педагогическое творчество В.А.Сухомлинского и современная школа /К.Ш.Ахияров; Науч.- исследоват. ин-т педагогики и психологии Башкир. гос.
 4. Освіта. Виховання. Навчання (6)

  Документ
  Академік АПН України Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліографія / Упоряд.: Козлакова Г.О., Тарасова Н.І.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Акад пед.
 5. Освіта. Виховання. Навчання (12)

  Документ
  Воспитание младших школьников в школе гуманитарного труда (из опыта работы) / [сост. Л. И. Шавалда] ; АПН Украины, Лаб. гуманизации обучения и воспитания АПН Украины, Херсон.
 6. Освіта. Виховання. Навчання (5)

  Урок
  Видатний національний педагог Григорій Ващенко: Зб. матеріялів до 125-річчя від дня народження /Авт.-упоряд., наук. ред. А.Погрібний. - К.: Всеукр. Пед.
 7. Освіта. Виховання. Навчання (7)

  Документ
  Аніщенко, О.В. Наукові дослідження з історії професійної освіти та історії педагогіки: Метод. рек. науковцям-початківцям /Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.
 8. Освіта. Виховання. Навчання (8)

  Документ
  Атестація педагогічних працівників: нормат. та наук.-метод. аспекти / Голов. упр. освіти і науки Харк. облас. держ. адмін.; Харк. облас. наук.-метод. ін-т безперерв.
 9. Освіта. Виховання. Навчання (11)

  Документ
  Аніскіна, Н. О. Технологія планування стратегічних змін / Н. О. Аніскіна, Л. П. Пасечнікова. – Х.: Видавн. група „Основа”, 2005. – 109, [3] с. – (Сер.
 10. Освіта. Виховання. Навчання (9)

  Документ
  Бакаленко, І. М. Становлення і розвиток вітчизняної лінгводидактики як самостійної дисципліни (Ф. І. Буслаєв, К. Д. Ушинський, І. І. Срезнєвський): (Навч.
 11. Освіта. Виховання. Навчання (13)

  Документ
  Бізнес-освіта як бізнес: Якість послуг і соціальна відповідальність: Матеріали П'ятої щоріч. міжнар. конф. "Розбудова менеджмент-освіти в Україні" (м.
 12. Освіта. Виховання. Навчання (10)

  Документ
  Біографічний довідник : Ректори, проректори, декани, завідувачі кафедр, професори / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; Упоряд.: А. А. Мазаракі та ін. – К. : КНТЕУ, 2006.
 13.  освіта. Виховання. Навчання

  Документ
  Біографічний довідник : Ректори, проректори, декани, завідувачі кафедр, професори / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; Упоряд.: А. А. Мазаракі та ін. – К. : КНТЕУ, 2006.
 14. Освіта. Виховання. Навчання (14)

  Документ
  Батурина, Г.И. Нравственное воспитание школьников на народных тради­циях /Г.И.Батурина, К.Л.Лисова, Г.Ф.Суворова. - М.: Нар. образование, 2002. - 112 с.
 15. Освіта. Виховання. Навчання (2)

  Книга
  Ващенко, Л. С. Основи здоров'я: Книга для вчителя / Л. С. Ващенко, Т. Є. Бойченко. – К.: Генеза, 2005. – 238, [2] c. – Бібліогр.: с. 240. (ББК 74.265.1 В 23)
Страницы:

1