Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
Работа Оренбургской таможни в области валютного контроля проводится в строгом соответствии с положениями законодательных актов Российской Федерации (...полностью>>
'Урок'
Лабораторне заняття 2. Підготувати план-конспект нестандартного уроку з фонетики /орфоепії / лексики / фразеології / будови слова / словотвору (тема -...полностью>>
'Документ'
Програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансового контролю і аналізу 21 січня 2011р., протокол № 3, на засіданні методичної ради обліко...полностью>>
'Документ'
Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан». Волошин М.А. «Святая Русь». Г. фон Клейст. «Поединок». Гарди Т.«Роковая ошибка церковных музыкантов»....полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку

  Документ
  Основні принципи оцінки та відображення в обліку фінансових інвестицій визначаються П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 16 квіт­ня 2 р.
 2. Обліку (1)

  Документ
  В даний час український ринок автоматизованих систем (АС) обліку діяльності хірургічних відділень представлений не великою кількістю. До найбільш відомих АС можна віднести ”Стаціонар”, ”ЕлПро-Мед”, ”TherDep”, ”ТАЛАН”.
 3. Обліку (2)

  Документ
  Запити щодо надання публічної інформації приймаються міською радою у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 08.00 до 17.15, у п’ятницю – з 08.
 4. Облік запасів. 1 Склад, класифікація, оцінювання та завдання обліку запасів

  Документ
  У процесі діяльності бюджетних установ у складі інших їхніх оборотних активів у кругообігу беруть участь запаси — комплексна категорія, певна частина об’єктів якої з очікуваним терміном використання, що становить один рік, забезпечує
 5. Обліку кадрів

  Документ
  У роботі наведені результати дослідження предметної області: автоматизація обліку наявності та руху кадрiв, описана інформаційна система предметної області ( характеристика інформаційної системи, функціональна та організаційна структура ).
 6. Му обліку І складанні фінансової звітності зокрема, Звіту про фінансові результати, події, пов’язані з отриманням доходів, вони поділяються за видами діяльності

  Документ
  У бухгалтерському обліку доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків за-сновників).
 7. Зміст передмова з розділ Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 5

  Документ
  Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм
 8. Основи організації бухгалтерського обліку

  Документ
  Спеціалізація будь-якої галузі науки чи наукової дисципліни безпосередньо пов'язана з чітким окресленням мети, предмета вивчен­ня та методу пізнання (дослідження).
 9. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (для студентів і слухачів 5 курсу факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.
 10. Наказ дпау від 22. 12. 10 №979 Про затвердження Порядку обліку платників податків І зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України

  Документ
  22.12.2010   № 979Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за № 1439/18734Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації
 11. Навчально-методичний комплекс з дисципліни автоматизована система обліку для підготовки фахівців напряму "Специфічні категорії" зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент»

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни «Автоматизована система обліку» складено О.В.Данілочкіною обговорено та схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 2010 р.
 12. Факультет обліку та аудиту облік І аудит методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки – 030601 «Менеджмент» окр «Бакалавр»

  Документ
  Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.
 13. 1. Інтернац-ція та стандартизація обліку у міжнар масштабі: необх-ть, сутність та значення

  Документ
  Процес економічної інтеграції у світовому масштабі, інтернаціоналізація економіки, бізнесу призвели до необхідності інтернаціоналізації та стандартизації обліку, який є мовою бізнесу.
 14. План облікові регістри, техніка І форми бухгалтерського обліку Облікові регістри, їх види

  Реферат
  Господарські операції, оформлені відповідними документами, для одержання узагальненої інформації про наявність і зміни майна підприємства, господарські процеси і фінансові результати діяльності підлягають групуванню і відображенню
 15. 1. предмет І метод бухгалтерського обліку

  Документ
  Предмет бухгалтерського обліку – господарська діяльність підприємства, що складається з окремих господарських операцій, у результаті здійснення яких змінюються склад господарських засобів і джерела їх утворення.
Страницы:

1