Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
2.4. Заочное участие в выставке (право на размещение логотипа и информации в каталоге выставки, распространение рекламной продукции, 2 бейджа, вручени...полностью>>
'Рабочая программа'
Курс “Теория вероятностей и математическая статистика” является общепрофессиональной дисциплиной по подготовке бакалавров по направлениям: 521600 “Эк...полностью>>
'Закон'
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11 січня 2001 року N 2213-III, від 10 січня 2002 року N 2921-III, від 17 січня 2002 року N ...полностью>>
'Документ'
4. Постановление Думы Кондинского района от 07 сентября 2009 года № 3-п «Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва для замеще...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. 1. Поняття про психіку. Структурна орг-ція псих

  Шпаргалка
  Психіка ― здатність мозку відображати об’єктивну дійсність, т.б. властивість високоорганізаційної матерії ― мозку відображати об’єктивну дійсність на основі психологічного образу, який при цьому формується, регулювати діяльність людини та її поведінку.
 2. Курс лекцій за загальною та галузевою складовими підвищення кваліфікації керівників І спеціалістів державної служби зайнятості за загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора

  Курс лекцій
  В. М. Баришніков, канд. техн. наук, доц. (2.4, 2.5); О.М. Букраба, канд. соц. наук (3.3); Голишкіна Л.І. (3.4); О.Д.Гудзинський, д-р. екон. наук, проф.
 3. Місюров А. В.:Інформаційні системи І технології в обліку (для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050106 -"Облік І аудит"): Навч

  Документ
  Місюров А.В.:Інформаційні системи і технології в обліку (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.050106 -"Облік і аудит"): Навч.
 4. Київський національний університет імені тараса шевченка економічний факультет програм а вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальності

  Документ
  Вступник до магістратури економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю „Облік і аудит” повинен мати теоретичні знання та практичні навички в області фундаментальних та прикладних
 5. Бухгалтерський облік та аудит фінанси

  Документ
  Аналізуючи об’єктивні умови, що сприяють виникненню та загостренню таких конфліктних ситуацій, слід зауважити, що останні зумовлені цілим рядом причин, серед яких, насамперед, слід виділити низький рівень податкової культури та відсутність
 6. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.
 7. Уть маркетингу його принципи, цілі, завдання

  Документ
  Маркетинг як філософія бізнесу означає орієнтацію усієї діяльності підприємства від виробництва товарів до збуту на задоволення потреб споживачів. Він ґрунтується на певних принципах:
 8. М. В. Богданович М. В. Козак Я. А. Король методика викладання математики в початкових класах Навчальний посібник 3-є видання, перероблене І доповнене тернопіль навчальна книга

  Книга
  У пропонованому посібнику розглянуто основні питання методики викла­дання математики відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної програми початкових класів і програми методики викладання математи­ки в
 9. Програма вступного фахового екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня " магістр " за спеціальністю "фінанси"

  Документ
  Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що в рамках Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра визначають наявність у випускника здібностей
 10. Правила позначення нормативних документів > 2 Зміст стандартів та технічних умов Контрольні запитання Тести самоконтролю

  Документ
  Безсистемне і безконтрольне використання природних ресурсів, порушення і руйнування природоохоронних систем, забруднення навколишнього середовища, надмірне техногенне навантаження і викликані ним надзвичайні ситуації та аварії призвели
 11. Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 20-22 жовтня 2011 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011.
 12. Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (9)

  Документ
  Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки 0502 – “Менеджмент”.
 13. Програма вступного фахового екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 050106 «Облік І аудит»

  Документ
  Обов’язковою умовою виходу економіки держави із фінансової кризи є адекватна система бухгалтерського обліку, аудиту, економічного аналізу. Він забезпечує достовірною інформацією керівників різного рівня для прийняття зважених управлінських рішень.
 14. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи складенні з врахуванням сучасних вимог освіти, згідно з якими більша увага приділяється самостійній роботі студентів.
 15. Програма вступних випробувань за спеціальністю «Облік І аудит» «спеціаліст» І «магістр»

  Документ
  Якщо при вивченні курсу у студента виникнуть запитання, відповіді на які він не зможе знайти в рекомендованій літературі, то необхідно звернутися в університет на кафедру обліку і аудиту та проконсультуватися у викладача, який читає дисципліну.