Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Цей порядок встановлює процедуру здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власн...полностью>>
'Документ'
- товарную и ассортиментную политику компании;- этапы планирования товарного ассортимента;- описание товарного портфеля, харатеристику ассортиментных ...полностью>>
'Документ'
С позиции логики системного анализа рассматриваются актуальные проблемы воспитания и обучения, тесно связанные как между собой, так и с состоянием со...полностью>>
'Документ'
Государственный стандарт СССР ГОСТ 5180-84"Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик"(утв. Постановлением Госстроя ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 2. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.
 3. Я україни міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет медичний інститут «актуальні питання теоретичної медицини» (2)

  Документ
  «Якісна та кількісна оцінка порушень серцевого ритму за даними холтерівського моніторування у хворих з ішемічною хворобою серця і її функціональним класом хронічної серцевої недостатності і її прогностичне значення».
 4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни фінансовий аналіз для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузь знань «Правознавство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Документ
  галузь знань «Правознавство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології
 5. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 09 " Облік І аудит" Рівне 2008

  Документ
  Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з питань формальностей щодо прийому студентів; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; тривалості навчання; форм та методів
 6. Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів-магістрантів 5 курсу спец.

  Методичні рекомендації
  до вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів-магістрантів 5 курсу спец. 8.03.06.01.01 напряму підготовки «Менеджмент» галузь знань 03.
 7. Програма вступних випробувань за спеціальністю «Облік І аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Документ
  Якщо при вивченні курсу у студента виникнуть запитання, відповіді на які він не зможе знайти в рекомендованій літературі, то необхідно звернутися в університет на кафедру обліку і аудиту та проконсультуватися у викладача, який читає дисципліну.
 8. 1 Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до 2020 року. 8

  Документ
  5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 146
 9. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 10. Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (2)

  Документ
  Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «молодших спеціалістів», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.
 11. Чопівська К. Г. Судова медицина: [Підручник для студентів мед. С89 вузів] / В. В. Білкун, Л. Л. Голубович, П. Л. Голу- бович та іи

  Документ
  I., канд. мед. наук - VII. Словник уклали: Лісовий А.С., Голубович Л.Л., Лісовий К.А., Томіна Ю.О., Чопівська К.Г. Судова медицина: [Підручник для студентів мед.
 12. Ормування аграрного сектору національної економіки чимала роль відводиться поглибленню на ринкових засадах відносин між промисловістю та сільським господарством

  Документ
  У процесі реформування аграрного сектору національної економіки чимала роль відводиться поглибленню на ринкових засадах відносин між промисловістю та сільським господарством.
 13. 1 Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до 2020 року. 9

  Документ
  5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 190
 14. 1. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (1)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 15. 1. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (2)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.