Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Мета уроку. Ширше ознайомити учнів з творчістю А. Малишка, які стали піснями, удосконалювати техніку виразного читання поезій, аналізувати їх розвива...полностью>>
'Документ'
Как работают превращенные формы сознания в современной экономике, или насколько иллюзия прибыльна? (по трудам Г.Гегеля, К.Маркса, М.Мамардашвили и др....полностью>>
'Документ'
Курс "Методы и средства измерений, испытаний и контроля" относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и предусматривает изучение методо...полностью>>
'Конкурс'
Всероссийский конкурс на звание лучшего специалиста в области физической культуры и спорта (далее – Конкурс) направлен на развитие творческой деятель...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Облік запасів. 1 Склад, класифікація, оцінювання та завдання обліку запасів

  Документ
  У процесі діяльності бюджетних установ у складі інших їхніх оборотних активів у кругообігу беруть участь запаси — комплексна категорія, певна частина об’єктів якої з очікуваним терміном використання, що становить один рік, забезпечує
 2. Розділ 6 облік запасів основні терміни І поняття

  Документ
  виробничі запаси, тварини на вирощуванні й відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети, матеріали та продукти харчування, готова продукція, продукція сільськогосподарського виробництва, оцінювання та дооцінювання за­пасів, номенклатурний
 3. Іуправління Кафедра "Облік І аудит"

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу денної та заочної форм навчання спеціальності “Облік і аудит”.
 4. Факультет обліку та аудиту облік І аудит методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки – 030601 «Менеджмент» окр «Бакалавр»

  Документ
  Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.
 5. Розділ 5 облік необоротних активів

  Документ
  основні засоби, необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, оцінка необоротних активів, знос необоротних активів, норми зносу, інвентарний номер, номенклатур­ний номер, ремонт основних засобів, фонди в необоротних активах.
 6. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 7. Навчально-методичний комплекс «основи фінансів та бухгалтерського обліку» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи фінансів та бухгалтерського обліку» затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін 20 жовтня 2011 р.
 8. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 9. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

  Документ
  1. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі - учні) у системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та
 10. План Концепція, зміст та об’єкти управлінського обліку. Системи обліку витрат І калькулювання собівартості (2)

  Документ
  Під час вивчення цієї теми особливу увагу слід звернути на причини, що зумовили необхідність виокремити управлінський облік із загальної системи бухгалтерського обліку, та його основне призначення.
 11. Основи організації бухгалтерського обліку

  Документ
  Спеціалізація будь-якої галузі науки чи наукової дисципліни безпосередньо пов'язана з чітким окресленням мети, предмета вивчен­ня та методу пізнання (дослідження).
 12. Програми дисциплін ● Бухгалтерський облік Основи теорії бухгалтерського обліку

  Документ
  Господарський облік, його суть і характеристика. Загальна характеристика господарського обліку та основні етапи його розвитку. Вимірники обліку. Види господарського обліку і їх характеристика.
 13. Які включені до програми державного іспиту та вступних іспитів

  Документ
  які включені до програми державного іспиту та вступних іспитів на освітньо-кваліфікаційні рівня "спеціаліста" та "магістра" для студентів спеціальності 8.
 14. План рахунків бухгалтерського обліку 21 > Форми бухгалтерського обліку 25 > Особливості організації бухгалтерського обліку 28 Контрольні запитання до розділу 1

  Документ
  Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту.
 15. Міністерство праці та соціальної політики україни (1)

  Документ
  З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність до вимог Законів України "Про вищу освіту",
Страницы:

1