Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Артем, 21 год, студент, пишет стихи, мечтает быть поэтом, друг Алексея. Для него будущее выглядит неясным, загадочным. Он мечтает о стезе поэта, а по...полностью>>
'Документ'
Дидактика, как и вся педагогическая наука в целом, выполняет две функции: научно-теоретическую и конструктивно-техническую. Поэтому всю область дидак...полностью>>
'Контрольная работа'
МГОУ (ВФ), обязательно указывать шифр студента по зачетной книжке. Содержание включает перечень пунктов, перечисленных в контрольной работе, с указан...полностью>>
'Статья'
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Ф...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 4. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 5. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 6. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету
 7. Національна академія наук україни (13)

  Документ
  Актуальність теми. Здоров'я є вищим невідчужуваним особистим благом людини, без якого тією чи іншою мірою, втрачають сенс усі інші блага. Українська держава та суспільство вже багато років намагаються віднайти ефективну систему захисту цього блага.
 8. Національна академія наук україни (4)

  Автореферат
  Захист відбудеться “22” лютого 2006 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.236.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук при Інституті держави і права ім.
 9. Національна академія наук України (17)

  Закон
  Транспорт является связующим звеном в экономике любого государства и представляет собой единый комплекс, который охватывает все виды общественного производства, распределения и обмена.
 10. Національна академія наук україни (14)

  Реферат
  Актуальність теми роботи, що об’єднує праці циклу. Активізація досліджень проблем розвитку соціальної сфери і формування механізмів реалізації соціальної політики в Україні зумовлена трансформаційними, соціалізаційними, децентралізаційними
 11. Національна академія наук україни (2)

  Реферат
  Необхідність підвищення технологічного статусу української мови вимагає розробки сучасних програмних засобів, спроможних ефективно опрацьовувати природномовну інформацію.
 12. Національна академія наук україни (6)

  Реферат
  Ґрунт – це полідисперсна і полікомпонентна система, яка не може бути пізнана без вивчення її окремих компонентів, тому дослідження мікросвіту ґрунтів є одним із важливих напрямів сучасного ґрунтознавства.
 13. Національна академія наук україни (15)

  Реферат
  Магістральні трубопроводи вважають економічно найвигіднішим видом транспортування вуглеводнів. Нафтогазотранспортна мережа України – важлива ланка забезпечення держави паливно-енергетичними ресурсами і займає стратегічне значення
 14. Національна академія наук україни (16)

  Документ
  науковий співробітник ЯРЕМА Надія Петрівна – аспірант Інституту ядерних досліджень НАН України ТОМ 1 (ТОМ  ,
 15. Національна академія наук України (5)

  Документ
  Операційна система- це сукупність програмних засобів,призначених для керування апаратними та програмними ресурсами компютера,організації процесів оброблення інформації і взаємодії між різними апаратними пристроями,програмним забезпеченням
Страницы:

1