Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
В настоящее время основные направления развития морского и внутреннего водного транспорта определены Морской Доктриной Российской Федерации на период...полностью>>
'Закон'
Проблема працездатності є центральною в фізіології і психології праці, оскільки ефективна трудова діяльність може бути забезпечена лише на основі вра...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Нормирование труда на ремонтных работах Комплексное обоснование норм труда Классификация времени использования машин Организация нормирования трудовы...полностью>>
'Кодекс'
Трудовой кодекс Республики Таджикистан в соответствии с Конститу цией Республики Таджикистан определяет основы государственной политики в сфере трудо...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 2. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «конституційне право україни»

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Конституційне право України” затверджено та ухвалено на засіданні кафедри загальноправових ННІПП НАВС від 30.
 3. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 4. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 5. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 6. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 7. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «міжнародне право»

  Документ
  Сучасний розвиток міжнародних відносин характеризується новими підходами до вирішення глобальних проблем у світі, а міжнародне співтовариство стає більш консолідованим у розв'язанні проблем і визначенні співпраці держав.
 8. Національна академія наук україни біобібліографія вчених України микола григорович чумаченко

  Документ
  Микола Григорович Чумаченко. Біобібліографія до 75-річчя / Упоряд. В.І. Дудіна, С.В.Калабухова, І.А.Кузнєцова; Вступ. ст. О.І.Амоша, А.А. Чухно; Відп.
 9. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології (4)

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми права інтелектуальної власності» для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на ІІ семестр 2011-2012 н.
 10. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького (4)

  Документ
  Актуальність теми. Збереження культурної спадщини людства та вирішення глобальних екологічних проблем є обов'язковими умовами існування та розвитку людської цивілізації.
 11. Національна академія наук україни інститут історії україни член-кореспондент нан україни

  Документ
  Р33 Член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт: Біобібліографічний покажчик / НАН України, Інститут історії України; Уклад. Н.І.Тарасова, Г.
 12. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького

  Документ
  Актуальність теми. Виключна роль держави і права у житті сучасного суспільства природним чином визначають як теоретичну, так і практичну значимість проблем, пов’язаних з державно-правовою організацією та регулюванням суспільного життя.
 13. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Двадцять перше сторіччя є свідком перевороту в нашій уяві про комунікації та засоби обміну інформацією. Супутники, оптиковолокно, мікрочіпи, комп’ютери, Інтернет привели нас до ери високих комп’ютерних технологій.
 14. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису старинський микола володимирович

  Документ
  2.1. Генезис та еволюція адміністративно-юрисдикційної правосуб’єктності Національного банку України як учасника адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності 28
 15. Національна академія наук України Інститут світової економіки І міжнародних відносин На правах рукопису побоченко леся миколаївна

  Документ
  Актуальність теми дисертаційної роботи. В умовах глобалізації світогосподарських процесів актуалізуються проблеми узгодження економічних інтересів суб’єктів господарювання із забезпеченням належного рівня добробуту населення та екологічної
Страницы:

1