Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
При работе с персональным компьютером у большинства пользователей возникает ряд вопросов. Цель данной работы – дать краткие и понятные ответы на некот...полностью>>
'Курсовая'
В начале 1960-х г.г. на железных дорогах стран Восточной Европы, вслед за СССР, наметилась тенденция к постепенной замене паровой тяги на тепловозную...полностью>>
'Публичный отчет'
Многоступенчатая случайная стратифицированная квотная выборка, репрезентирующая население Н.Новгорода в возрасте 14-69 лет по полу, возрасту и району...полностью>>
'Программа'
Посещение центральной операторской. Презентация предприятия, встреча со специалистами, освещение информации об организации труда, ОТ и ПБ на примере о...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Національна академія державного управління при президентові україни (2)

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 2. Національна академія державного управління при президентові україни (3)

  Документ
  Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. (Протокол № 2, від 28.
 3. Національна академія державного управління при Президентові України (1)

  Документ
  Заочно-дистанційне навчання є інноваційною формою підготовки, що здійснюється безпосередньо за місцем перебування слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій (ІКТ).
 4. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 5. Національна академія державного управління при Президентові України Одеський регіональний інститут державного управління

  Документ
  З метою організації обговорення результатів дисертаційних досліджень та звітування аспірантів третього (додаток 1) та другого (додаток 2) років навчання з відривом від виробництва в Одеському регіональному інституті державного управління
 6. Національна академія державного управління при президентові україни на правах рукопису синицина наталія Георгіївна

  Документ
  Для отримання заліку необхідно подати залікову роботу (шаблон дисертації) до управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів до 13 квітня 2012 року.
 7. Президентові України (схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України від 2011 р., протокол № ) Київ 2011

  Документ
  Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України Авт. кол.: С.В.Загороднюк, О.
 8. Спеціальності галузі знань “державне управління”, за якими здійснюється підготовка магістрів у національній академії державного управління при президентові україни

  Документ
  Національна академія державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) є головним вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців i посадових
 9. ) Національної академії державного управління при Президентові України (далі Національна академія) є самостійним структурним підрозділом Національної академії

  Документ
  Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування (далі – Інститут) Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) є самостійним структурним підрозділом Національної академії.
 10. Інструкція з діловодства в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Документ
  1.1. Інструкція з діловодства в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інструкція, інститут, академія) розроблена на підставі Статуту
 11. Положення про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України вступ

  Документ
  Магістерська робота – індивідуальне завдання практико-орієнтованого та науково-дослідницького характеру, яке слухач виконує на завершальному етапі фахової підготовки.
 12. Програма розроблена авторським колективом Національної академії державного управління при Президентові України у складі: Р. В. Войтович к н. держ упр доцента

  Документ
  Проблема відношення людини до світу. Буття як абсолютна передумова світогляду і філософії. Буття та життєдіяльність. Філософія як любов до мудрості. Основне коло філософських проблем.
 13. Національна академія державного управління

  Документ
  Затверджено на засіданні Науково-методичної ради Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України (протокол № 1 від 0 3 жовтня 2011 р.
 14. Програма вступних екзаменів до Національної академії державного управління при Президентові України у 2012 році м. Київ

  Документ
  Програма містить основні матеріали, які необхідно вивчити для проходження конкурсного відбору до Національної академії державного управління при Президентові України у 2012 році.
 15. Президенту Національної академії державного управління при Президентові України

  Документ
  Даю згоду на збір та обробку моїх особистих персональних даних з метою забезпечення процесу прикріплення здобувачем наукового ступеня кандидата наук Національній академії.
Страницы:

1