Рекомендуем ознакомиться

'Классный час'
1 ученик. О том, что ядерные превращения могут стать источником огромной энергии, ученым стало ясно уже спустя несколько лет после открытия А. Беккер...полностью>>
'Документ'
Воспитание в военно-учебном заведении — это процесс целеустремленного и организованного взаимодействия и воздействия должностных лиц военного управле...полностью>>
'Документ'
Педагогами ДОУ апробируются перспективные образовательные технологии, здоровье сберегающие технологии, идеи совершенствования образовательного процес...полностью>>
'Документ'
Если вы планируете отправиться за рубеж на длительный срок, например, с целью трудоустройства, заключения брака или на учебу, ознакомьтесь с приведен...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Називається комплекс програмних та мовних засобів, які використовуються для створення баз даних, а також для забезпечення роботи з ними прикладних програм І користувачів. Функції скбд

  Урок
  Системою керування базами даних називається комплекс програмних та мовних засобів, які використовуються для створення баз даних, а також для забезпечення роботи з ними прикладних програм і користувачів.
 2. Л. О. Біда П24 Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Кра- мущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. 2-ге вид допов. І переробл. К.: Вища пік., 2004. 422 с. Іsвм 966-642-238

  Документ
  П24 Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Кра- мущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — 2-ге вид. допов. і переробл.
 3. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 4. Соціально педагогічний комплекс регіону: теорія І практика збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-22 травня 2008 року

  Диплом
  У науково-методичному збірнику вміщено матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально - педагогічний комплекс регіону: теорія і практика», проведеної на базі психолого-педагогічного факультету Полтавського державного
 5. Курс: Інформаційні системи та технології в економіці Курс

  Документ
  Економічна ефективність автоматизації управління: необхідність економічного обґрунтування ефективності автоматизації; критерій ефективності. Основні показники визначення ефективності АСУ.
 6. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях (4)

  Курс лекцій
  З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 7. Національний університет водного господарства та природокористування В. П. Окорський Основи менеджменту Навчальний посібник Рівне 2009

  Документ
  У навчальному посібнику комплексно і системно висвітлено теоретичні питання ролі організації, як об’єкта управління, розкрито сутність, етапи розвитку, функції і методи, технологію менеджменту; управлінські рішення та підходи до їх
 8. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях (2)

  Курс лекцій
  З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 9. План вступ 3 Розділ Передумови виходу туристичних компаній на європейський ринок 6 Особливості та фактори розвитку індустрії туризму в Європі та Україні 6

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Міжнародний туризм крім величезного економічного значення відіграє велику роль у розширенні границь взаєморозуміння і довіри між людьми різних релігій і культур.
 10. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях частина 11

  Курс лекцій
  З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 11. Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. К 60 Основи психології та педагогіки: Навч метод посібник для самост вивч дисц. 

  Навчально-методичний посібник
  У посібнику розглядається програма та даються методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів.
 12. Та зовнішня політика (1945-70-ті роки)

  Документ
  C. П. Галака, П. Ф. Кириенко, І. Д. Коміренко, В. В. Копійка, О. А. Коппель, В. Ю. Крушинський, В. М. Матвієнко, І. О. Мін-газутдінов, О. С. Пархомчук, І.
 13. Діяльності бюджетних установ рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Харків хнамг 2007

  Документ
  Бубенко П.Т., Козир О.Ф. Димченко О.В., Димченко В.В. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. - 187 с.
 14. Кодекса, подготовленный для подписи

  Кодекс
  РОЗДІЛ ІХ. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
 15. Курс лекций по дисциплине «Базы данных в гис» для студентов факультета «Геодезия картография и землеустройство» Николаев 2008 г

  Курс лекций
  Первым вопросом человека, не знакомого с географическими информационными системами (ГИС), будет, конечно, "а зачем мне это нужно?". Действительно, мы не пользуемся атласами и картами каждую минуту нашей жизни.
Страницы:

1