Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
X-й УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫПО НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКЕ16 - 18 мая 2008 г.г. Борисполь, Киевская обл., стадион "Колос", ул. 1-го Травня 22-а...полностью>>
'Инструкция'
Всегда перед установкой облицовки сверяйтесь с требованиями СниП. Соблюдение требований СниП и настоящей Инструкции является одним из условий предост...полностью>>
'Документ'
Поведение в типичных ситуациях бизнес-общения. Деловые отношения посредством визитной карточки. Культура деловой переписки. Этика телефонного общения...полностью>>
'Анализ'
Н. И331 Разработка конкурентной стратегии на корпоративном уровне Паульс Ю. А. И331 Разработка стратегии позиционирования компании «Альфакрон» Попова...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Назва модуля: Технології проектування комп’ютерних систем Код модуля

  Документ
  пререквізити Комп’ютерна схемотехніка, Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних систем, Моделювання комп’ютерних систем, Периферійні пристрої, Технологія виробництва та конструювання комп’ютерів
 2. Та методичні рекомендації виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 050102- «комп’ютерна інженерія»

  Методичні рекомендації
  Дані методичні вказівки визначають основні напрямки при виконані бакалаврських дипломних робіт студентами, які навчаються за напрямком інженери 6.050102­– «Комп’ютерна інженерія»
 3. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни " Системне програмування" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0915 "Комп'ютерна інженерія" (1)

  Документ
  Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ - 4 - 502/03 напряму 0915 “Комп'ютерна інженерія” спеціальності 6.091500 “Системне програмування”, навчальної програми дисципліни “Системне програмування”, індекс: НБ-4-8.
 4. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни " Системне програмування" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0915 "Комп'ютерна інженерія" (2)

  Документ
  Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ - 4 - 501/01 напряму 0915 “Комп'ютерна інженерія” спеціальності 8.091501 “Комп'ютерні системи та мережі”, навчальної програми дисципліни “Системне програмування”,
 5. Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці тексти лекцій для студентів 4 І 5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 7

  Документ
  Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці (тексти лекцій для студентів 4 і 5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”).
 6. Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній дільності"

  Конспект
  В конспекті розглядаються теоретичні положення інформаційних систем і технологій в юридичній діяльності, визначаються шляхи використання експертних систем, аналізуються проблеми і засоби захисту інформації, системи автоматизації діловодства
 7. Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (1)

  Документ
  Ковалюк Тетяна Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України ’’КПІ’’
 8. Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (2)

  Документ
  Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики України.
 9. Місюров А. В.:Інформаційні системи І технології в обліку (для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050106 -"Облік І аудит"): Навч

  Документ
  Місюров А.В.:Інформаційні системи і технології в обліку (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.050106 -"Облік і аудит"): Навч.
 10. Український нні інформаційного І телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки факультет комп’ютерних наук І економічної кібернетики

  Документ
  На сьогоднішній день світ охопила Всесвітня Павутина, під назвою Інтернет. Поєднуючи в собі різноманітну інформацію, в необ’ємній кількості, яка що хвилини збільшується.
 11. Анотації дисциплін напряму підготовки «комп’ютерні науки» навчальний план

  Документ
  5 з, 1,3 7 Об’єктно-орієнтоване програмування 34 9,5 ,4 3 8 Системний аналіз та розробка програмного забезпечення 198 7 8 9 Екологія 54 7 Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки 1 Електротехніка та електроніка
 12. Курс лекцій „Комп’ютерні мережі

  Курс лекцій
  Концепція обчислювальних систем є логічним результатом еволюції комп’ютерних технологій. Перші комп’ютери 50-х рр. були призначені для невеликої кількості користувачів, а також були громіздкими та дорогими.
 13. В. М. Антонов інтелектуальна власність І комп'ютерне авторське право

  Документ
  Розглядаються питання та проблеми стосовно фундаментальних понять інтелектуальної власності та комп'ютерного авторського пра­ва в Україні: основні поняття; нормативно-правова база; організації, що захищають авторські і суміжні права;
 14. 1. Задачі та комп’ютерні ресурси

  Документ
  Видно, що місткість пам’яті досягає одного терабайта (1 гігабайтів) за умови, що швидкодія має бути один терафлопс (1 гігафлопсів = 1 мегафлопсів). Вмістиме рисуноку об’єктивно засвідчує існування суперечності “швидкодія системи / місткість пам’яті».
 15. Комп'ютерні мережі

  Документ
  Комп'ютерна мережа (обчислювальна мережа, мережа передачі даних) - система зв'язку комп'ютерів і/або комп'ютерного устаткування (сервери, маршрутизатори і інше устаткування, канали зв'язку).
Страницы:

1