Рекомендуем ознакомиться

'Краткий словарь'
Абсолютизм (от лат. absolutus — безусловный) — форма государствен­ного правления, при которой политическая власть находится в руках одного лица — мон...полностью>>
'Урок'
Цифровые технологии все больше входят в нашу жизнь. На современном этапе учебные занятия проходят с применением ИКТ. Школьные кабинеты оснащаются ком...полностью>>
'Документ'
о вакантных рабочих местах в территориях вселения Курской области для трудоустройства участников Государственной программы по оказанию содействия доб...полностью>>
'Документ'
Ответственный секретарь Оргкомитета Конференции – Виноградов Анатолий Михайлович, заместитель директора Филиала СПб ИВЭСЭП в г. Краснодаре по научной...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Назва модуля: Моделювання комплексів та систем транспортних засобів Код модуля

  Документ
  знати математичні моделі типових динамічних ланок КСТЗ та методики їх отримання; математичні моделі типових структур САК електроприводами та механічних і електричних ланок КСТЗ; основні числові методи розв’язування систем диференціальних рівнянь;
 2. Міністерство праці та соціальної політики україни (1)

  Документ
  З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність до вимог Законів України "Про вищу освіту",
 3. Міністерство праці та соціальної політики україни (3)

  Документ
  З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність до вимог Законів України "Про вищу освіту",
 4. Програма навчального модуля 3 робоча програма 5

  Конспект
  Тема 5. Організація території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення 144
 5. Навчально-тематичний план курсу "Менеджмент" 4 Програма курсу "Менеджмент" 5 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів до семінарських та практичних занять 11 Список літератури 25

  Документ
  Можливо багато хто з Вас задавався питанням, чому деякі компанії досягають успіху у бізнесі, а інші - зазнають невдачі? Чим визначається успіх організації і що можна зробити для його досягнення? Щоб знайти відповіді на ці запитання,
 6. Навчально-методичний комплекс дисципліни „ менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів І послуг" для підготовки фахівців напряму 0502 „Менеджмент" зі спеціальності

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни „Менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів і послуг” складено доцентом Гогульою О.П. на основі програми навчальної дисципліни “Основи менеджменту” для підготовки фахівців в аграрних вищих
 7. Програма допомоги з запобігання торгівлі та зловживанню наркотиками в білорусі, україні та молодові (бумад ). Базова інформація

  Документ
  Європейська Спільнота приділяє все більше уваги підтримці верховенства закону та його ефективного застосування, надаючи допомогу новим незалежним державам через Програму ТАСІС.
 8. Міністерство аграрної політики та продовольства україни державний вищий навчальний заклад «херсонський державний аграрний університет» (2)

  Документ
  Матеріали науково-практичної інтернет–конференції магістрів економічного факультету спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» – ред.
 9. Міністерство праці та соціальної політики україни державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин мінпраці україни праця та зайнятість осіб з інвалідністю в україні національна доповідь київ (1)

  Документ
  Національну доповідь "Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні" підготовлено на виконання Указу Президента України від 18.12.2007 р.
 10. Міністерство праці та соціальної політики україни державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин мінпраці україни праця та зайнятість осіб з інвалідністю в україні національна доповідь київ (2)

  Документ
  Національну доповідь "Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні" підготовлено на виконання Указу Президента України від 18.12.2007 р.
 11. Та методичні рекомендації виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 050102- «комп’ютерна інженерія»

  Методичні рекомендації
  Дані методичні вказівки визначають основні напрямки при виконані бакалаврських дипломних робіт студентами, які навчаються за напрямком інженери 6.050102­– «Комп’ютерна інженерія»
 12. Тваринних природних ресурсів

  Документ
  1 "Рослинництво"); - одержування продукції тваринництва (01. "Тваринництво"), а також - рослинництво у поєднанні з тваринництвом (01.
 13. Секція включає вирощування рослинних І тваринних природних ресурсів

  Документ
  Ця секція включає вирощування рослинних і тваринних природних ресурсів. Вона включає діяльність з рослинництва, тваринництва, лісівництва, лісозаготівлі, заготівлі лісових дикорослих продуктів і продукції розведення, мисливства чи
 14. Міністерство внутрішніх справ україни академія внутрішніх військ мвс україни Збірник тез доповідей підсумкової конференції наукового товариства слухачів, курсантів І студентів

  Документ
  Голова оргкомітету: заступник начальника Академії внутрішніх військ МВС України з наукової роботи, доктор технічних наук професор полковник Морозов О.
 15. European credit transfer system (4)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
Страницы:

1