Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
Как и летом, любимое место отдыха горожан - берег Виры. Скованная льдом река, казалось бы, еще не предвещает беды, однако это далеко не так. Бира - ре...полностью>>
'Документ'
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», целью которого является укрепление здоровья населения, снижение уровня инвалиднос...полностью>>
'Документ'
Коломна – один из древнейших городов Подмосковья, изобилующий памятниками архитектуры, древнейшие из которых относятся к ХIV веку. Сохранившиеся до н...полностью>>
'Документ'
Защита состоится «26» марта 2008 года в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 212.117.10 по защите диссертаций на соискание учёной степени ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Назва модуля: Механіка грунтів, основи та фундаменти Код модуля: бкм 6019 С01 Тип модуля

  Документ
  Основна мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів знань і навиків, необхідних для проектування фундаментів штучних споруд (будинків, підпірних стінок, підземних переходів).
 2. Стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

  Документ
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.
 3. Культурологія: теорія та історія культури

  Документ
  Термін "культурологія" запропонував у 1909 р. німецький філософ і фізик В. Освальд. Вчений не лише показав різницю між культурологією і соціологією, а й використав термін "культурологія" для опису специфічних явищ,
 4. Державне підприємство (16)

  Документ
  1.4. Назва банку: КРД „Райффайзен Банк Аваль”, МФО: 322904, поточний рахунок: 26004101014621, Банк Регіонального розвитку, МФО: 300540, поточний рахунок: 260013041001,
 5. Міністерство освіти І науки України (118)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0921 „Будівництво” (спеціальність „Промислове та цивільне будівництво” освітньо-квалі-фікаційний рівень „бакалавр”).
 6. Міністерство праці та соціальної політики україни (1)

  Документ
  З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність до вимог Законів України "Про вищу освіту",
 7. Міністерство праці та соціальної політики україни (3)

  Документ
  З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність до вимог Законів України "Про вищу освіту",
 8. Исс зодчий (СНип гост дбн дсту) нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 06/03/2012. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46 перечень документов

  Документ
  ИСС Зодчий (СНиП ГОСТ ДБН ДСТУ) – нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 06/03/2012. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46
 9. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
 10. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 11. Спеціалізація – «Технологія харчування»

  Документ
  - Нужна Тетяна Валеріївна, декан факультету харчування, канд. хім. наук, доцент кафедри хімії, тел. 335-43-55, E-mail: fh@dek.donduet.edu.ua, години 10.
 12. Навчально-методичний комплекс розроблено до програми курсу «Політична географія з основами геополітики»

  Документ
  Навчально-методичний комплекс розроблено до програми курсу «Політична географія з основами геополітики» як одного з важливих у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки фахівців у галузі соціально-економічної географії.
 13. Конспект лекцій Змістовий модуль Психологія І педагогіка як наука про людину, її світ І діяльність. Лекція 1

  Конспект
  Психічні факти виявляються об'єктивно, зовні: в міміці, психо­моторних діях, рухах, діяльності і творчості і суб'єктивно, внутріш­ньо: у відчуттях, сприйманні, увазі, пам'яті, уяві, почуттях, волі то­що.
 14. Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй зміцнення управління та фінансової стійкості національної системи природоохоронних територій в україні короткий опис

  Документ
  Короткий опис: Загальна площа України становить 603 550 квадратних кілометра, яку можна розділити на три загальних екологічних зони: змішані ліси (українське Полісся - 25%), лісостепи (35%) і степи (40%).
 15. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (1)

  Документ
  Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. І. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
Страницы:

1