Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» Республики Мари...полностью>>
'Документ'
Тезисы доклада: печатаются на листах формата А4 с полями 2 см с каждой стороны. Шрифт Arial, кегль 14, интервал – 1.5. Материалы принимаются исключит...полностью>>
'Документ'
В “Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года” в разделе 1.2. «Новые социальные требования к системе российского образован...полностью>>
'Классный час'
Мы уже второй год вместе. Все вы уже сдружились. И мне хочется услышать имена ваших друзей (передаю мягкую игрушку в руки детям). Дети называют имя д...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382) {Із змінами, внесеними згідно з кодекс

  Кодекс
  {Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2747-IV (2747-15) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 35-36, ст.446 Законами N 3253-IV (3253-15) від 21.12.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.
 2. Харківським Фондом Місцевої Демократії, є аналіз організації роботи органів місцевого самоврядування, які займаються питаннями оренди І приватизації комунального майна. Аналізуючи закон

  Закон
  корупції в Україні» /Партнерство за прозоре суспільство/ за фінансової підтримки Агентства США з Міжнародного розвитку в Україні, Білорусі та Молдові(USAID)
 3. Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382 ) Цей закон

  Закон
  міських голів Організація і порядок проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів (далі - місцевих виборів) регулюються Конституцією України ( 54к/9 -ВР ), цим та іншими законами України.
 4. Україна новороздільська міська рада львівської області

  Документ
  З метою зміцнення бюджету міської ради, відповідно до Податкового кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія VІ демократичного скликання Новороздільської міської ради
 5. Верховній Раді України шостого скликання, прогнозних макропоказників економічного І соціального розвитку України на 2010 рік, Цілей Розвитку Тисячоліття  Україна. Методичною основою розроблення Державної програми є закон

  Закон
  Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (далі  Державна програма) розроблена відповідно до положень програми Президента України В.
 6. Дайджест журналу “схід” 2003р

  Документ
  В статті подано історичний екскурс державотворення в Україні, зокрема останнього 12-річного періоду 1991-2003 рр. Констатується, що за 12 років незалежності в історико-правничій науці та інших суспільних науках, як і в інших прикладних
 7. «Стан парків та скверів в містах Херсон та Нова Каховка»

  Документ
  Проект «Громадські ініціативи по захисту парків та скверів в містах Херсонської області» здійснюється Херсонською обласною організацією Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень в партнерстві з ХМГО «За майбутнє Херсона»
 8. Звіт про виконання плану діяльності Зміївської районної державної адміністрації за 2010 рік

  Документ
  Зміївська районна державна адміністрація у своїй діяльності при плануванні роботи керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими Законами України, актами Президента України,
 9. Постановою Верховної Ради Українcької рср  від 7 грудня 1984 року n 8074-x з 1 січня 2013 року до цього кодекс

  Кодекс
  Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення
 10. Верховної Ради Української рср (ввр) 1984, додаток до n 51, ст. 1122 ) { Вводиться в дію Постановою Верховної Ради Української рср n 8074-10 від 07. 12. 84, Ввр 1984, додаток до n 51, ст. 1123 } { Утексті кодекс

  Кодекс
  07.95 } { Із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 10 -11 від 1 .04.85, ВВР 1985, N 17, ст.
 11. Верховної Ради Української рср (ввр) 1984, додаток до n 51, ст. 1122 ) ( Вводиться в дію Постановою Верховної Ради Української рср n 8074-10 від 07. 12. 84, Ввр 1984, додаток до n 51, ст. 1123 ) ( Утексті кодекс (1)

  Кодекс
  07.95 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 10 -11 від 1 .04.85, ВВР 1985, N 17, ст. 415 N 31 -11 від 9.05.85, ВВР 1985, N 4, ст.
 12. Постановою Верховної Ради Української рср n 8074-10 від 07. 12. 84, Ввр 1984, додаток до n 51, ст. 1123 } { Утексті кодекс (2)

  Кодекс
  { У тексті Кодексу слова "Республіка Крим" у всіх відмінках замінено словами "Автономна Республіка Крим" у відповідних відмінках згідно із Законом N 209/94-ВР від 14.
 13. Постановою Верховної Ради Української рср n 8074-10 від 07. 12. 84, Ввр 1984, додаток до n 51, ст. 1123 }   { Утексті кодекс

  Кодекс
  { У тексті Кодексу слова "Республіка Крим" у всіх відмінках замінено словами "Автономна Республіка Крим" у відповідних відмінках згідно із Законом N 209/94-ВР від 14.
 14. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  кодекс (1)

  Кодекс
  Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської
 15. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  кодекс (2)

  Кодекс
  Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської