Рекомендуем ознакомиться

'Тезисы'
В последние годы наблюдается значительный рост парка иностранных моделей легковых, грузовых автомобилей и автобусов, как за счёт ввоза, так и развити...полностью>>
'Программа'
Хартмут Шауерте, Член Бундестага, Парламентский статс-секретарь при Федеральном Министерстве экономики и технологии Федеративной Республики Германия, ...полностью>>
'Документ'
Iсторiя хiрургiчної стоматологiї та щелепно-лицевої хiрургiї, їх визначення i завдання. Пiдготовка хворого до операцiї. Визначення болю; реакцiї орган...полностью>>
'Лекции'
Актуальность: Частота панкреонекроза в последние годы значительно увеличилась и составляет по разным данным от 6 до 9% среди взрослого населения.70% ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Міністерство охорони здоров'я україни національна академія медичних наук україни український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи моз україни Науково-координаційне управління намн україни

  Документ
  Реєстр конгресів, з'їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2011 році, складений відповідно до «Інструкції про порядок підготовки та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних
 2. Міністерство охорони здоров’я України Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи метод мембранного плазмаферезу вкомплексному лікуванні невідкладних станів внаркології (методичні рекомендації)

  Методичні рекомендації
  Досвід наукової й практичної наркології останніх років переконливо свідчить про істотне ускладнення клінічної картини як гострої, так і хронічної інтоксикації й синдрому відміни у хворих з наркотичною й алкогольною залежністю, що
 3. Моз україни український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (укрмедпатентінформ)

  Документ
  Суть впровадження застосування інформаційної технології Національного канцер-реєстру для поліпшення організації диспансерного нагляду за онкологічними хворими
 4. Міністерство охорони здоров’я україни український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної роботи

  Документ
  Реєстр галузевих нововведень № 30-31 2009 року вміщує інновації наукових установ системи МОЗ України, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та інновації, одержані
 5. Міністерство охорони здоров'я україни (3)

  Документ
  проект наказу " Про заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги" на виконання п.6.5 Положення про Міністерство охорони здоров'я,
 6. Міністерство охорони здоров'я україни харківський державний медичний університет застосування лікувального мембранного плазмаферезу в акушерстві

  Методичні рекомендації
  Еферентні (екстракорпоральні) методи лікування ( ЕМЛ ) у цей час широко застосовуються в різних галузях клінічної медицини, особливо в тих випадках, коли потрібне відновлення порушеного гомеостазу.
 7. План впровадження досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я головного управління охорони здоров’Я

  Документ
  Використання показників варіабельності серцевого ритму у хворих на стенокардію напруження з артеріальною гіпертензією дозволить оптимізувати антигіпертензивну терапію та визначення стратифікації серцево-судинного ризику у даної категорії хворих
 8. Методичні рекомендації київ – 2009 міністерство охорони здоров’я україни академія медичних наук україни д у «Інститут гематології та трансфузіології амн україни» житомирський обласний центр крові український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної роботи

  Методичні рекомендації
  Для досягнення якості в імуногематологічній діагностиці, всі дослідження повинні проводитися згідно єдиного стандарту. На сьогоднішній день діючі нормативні документи, які регламентують ці види досліджень, викликають багато питань
 9. Про затвердження переліку науково-дослідних робіт, які виконуватимуться у 2012 році

  Документ
  На виконання пункту 3 наказу МОЗ від 15.08.2011 № 508 "Про планування тематики на 2012 рік" та протоколів Комісії МОЗ України з оцінки проектів наукових досліджень і розробок на 2012 рік від 12-16 грудня 2011 року
 10. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (2)

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 11. План впровадження досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я головного управління охорони здоров׳Я

  Документ
  Вивчення особливостей порушень функціонального стану нирок дозволить вчасно діагностувати, попередити та адекватно лікувати ускладення в гострому періоді інфаркту міокарда
 12. Закон України «Про ліцензування певних видів діяльності»

  Закон
  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів,які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарськоїдіяльності» від 4 липня 2001 р.
 13. А. І. Притуляк (044) 513-46-43 > Н. М. Криштальова (048) 716-56-36 > Л. М. Вишневська (048) 718-05-65 > Н. В. Марчук (044) 513-46-43

  Документ
  Науково-інформаційні і патентні дослідження на етапах пла­нування та виконання науково-дослідних робіт з проблем меди­цини: (Метод, рекомендації) / Укл.
 14. П. М. Перехрестенко д мед наук, професор

  Документ
  Завідувач лабораторії імуногенетики відділу гематології та трансплантології інституту клінічної радіології ДУ «Науковий центр радіаційної медицини НАМН України», доктор біологічних наук Ж.
 15. Міністерство охорони здоров'я україни нака з (2)

  Документ
  На виконання доручення Президента України від 06.03.2003 № 1-1/252 та спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Академії медичних наук України від 11.
Страницы:

1