Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
З метою залучення населення міста до систематичних занять фізичною культурою та спортом, на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 27 ...полностью>>
'Документ'
УПК РФ 2001 г: юридическая конструкция и общая характеристика. Действие уголовно – процессуального закона во времени, в пространстве и в отношении лиц...полностью>>
'Литература'
34. Ким С. А. Определение экономической эффективности мероприятий по совершенствованию организации производства, труда и управления. Методическое посо...полностью>>
'Анализ'
Анализ деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Сычёвский район» Смоленской области за 2010 го...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Державний інститут розвитку сім’ї та молоді національний звіт

  Документ
  (а) Політика держави, національне законодавство, що сприяє здійсненню прав дитини, закріплених у Конвенції; зміни у національному законодавстві відповідно до принципів та положень Конвенції 6
 2. Київський національний університет внутрішніх справ На правах рукопису Орлова Олена Олександрівна

  Документ
  2.4. Формування високого рівня правосвідомості та правової культури працівників міліції як необхідна умова підвищення ефективності їх правовиховної діяльності 144
 3. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 4. К. Й. Кілінська доктор географічних наук, (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

  Документ
  Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: монографія / К. Кілінська, В. Руденко, Н. Аніпко, Н. Андрусяк, Н. Коновалова та ін.
 5. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького

  Документ
  Актуальність теми. Питання особистих немайнових прав фізичної особи стає надзвичайно актуальним на тлі суспільних перетворень, які сьогодні відбуваються в Україні.
 6. Д-р політ, наук (Інститут соціальних наук Одеського національного університету Ім. І.І. Мечнікова)

  Документ
  Монографія присвячена дослідженню інформаційного виміру сучасних міжнародно-політичних процесів у близькосхідних країнах в умовах формуван­ня глобального інформаційного суспільства.
 7. Київський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису Карпов Никифор Семенович

  Документ
  Актуальність теми. Історія злочинності – це одна зі складових історії розвитку людського суспільства. Його соціальне й економічне перетворення завжди спричиняло зміну злочинності, якісне удосконалення способів і засобів вчинення злочинів.
 8. Київський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису фільштейн володимир леонідович

  Документ
  За роки незалежності сталися докорінні революційні зміни в соціально-економічній, політичній та культурній сферах життя України. Перед юридичною наукою постали питання підвищення ефективності функціонування механізму держави, результативності
 9. Н. В. Журавльова, завідуюча сектором Інституту інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України

  Документ
  Подається наказ Міністерства освіти і науки України від 18.12.2007 р. №1150 "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2007/2008 н.р.
 10. Міністерство освіти І науки україни наказ (14)

  Документ
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 р.
 11. Харківський національний університет внутрішніх справ На правах рукопису

  Документ
  Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день держава і громадськість приділяють велику увагу проблемі забезпечення екологічної безпеки. В ст. 16 Конституції України закріплено такий обов’язок держави як забезпечення екологічної
 12. Міністерство освіти І науки україни (75)

  Документ
  З метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання
 13. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (6)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 14. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (4)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 15. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (1)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.