Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
После возвращения к традиционно русским школьным программам наступил почти 30-летний период стабильности в среднем образовании. Как результат этого, ...полностью>>
'Лекция'
Под документом, который мы относим к категории ограниченного доступа к нему персонала, подразумевается документированная на любом носителе ценная тек...полностью>>
'Реферат'
Князь Владимир был сыном Святослава, внуком Ольги и правнуком Рюрика. Он сыграл в судьбе русского народа совершенно особую роль: именно ему удалось о...полностью>>
'Конкурс'
После смерти митрополита Владимира, Воронежскую кафедру возглавлял архиепископ Петр. Он был избран всенародно, общим голосованием. Но в это время в В...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Можлива сума кредиту від 1000,00 100 000,00 грн

  Документ
  застава, гарантія, поручительство, а саме: застава майнових прав на депозит та іменні депозитні сертифікати, застава нерухомого майна, що відноситься до житлового фонду, застава майнових прав на нерухомість, що буде збудовано, застава іншого нерухомого
 2. Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства (13)

  Документ
  У посібнику викладаються питання обліку грошових i розрахункових операцій підприємств; поточних i довгострокових зобов’язань; власного капіталу i забезпечення зобов’язань; основних зacoбiв i нематеріальних активів; фінансових інвестицій
 3. Комерційний Банк «Глобус» (3)

  Документ
  Відкрите акціонерне товариство «Комерційний Банк «Глобус» (надалі – Банк) створений 22 січня 2007 року на підставі рішення Зборів Засновників. Засновником Банку є товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ».
 4. Аудиторський звіт

  Документ
  Згідно з договором від 19 серпня 2008 року № 421-03/08 фахівцями Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Об’єднана аудиторська група» проведено перевірку річної фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства
 5. 1. Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій

  Документ
  1. Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.
 6. Квартальна інформація

  Документ
  Придбання цінних паперів АБ "Укргазбанк" пов’язані з ризиками, описаними у квартальній інформації, а саме у розділі ІІ "Фактори ризику".
 7. Конспект лекцій з дисципліни " Інвестиційний менеджмент"

  Конспект
  Необхідною умовою розвитку економіки будь-якої країни є висока інвестиційна активність. Інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі, що обумовлює конкурентну позицію національної економіки на світовому ринку.
 8. Тестові завдання до вступних випробувань за фахом для осіб, які на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” Тестові завдання з дисципліни Фінансовий облік 1

  Документ
  до вступних випробувань за фахом для осіб, які на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”
 9. Аудиторський звіт незалежних аудиторів (2)

  Документ
  Згідно з договором від 29 жовтня 2007 року № 5893/01 між аудиторською фірмою «Віжа-Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0951, видане 26.
 10. Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року

  Документ
  Банк зареєстрований Національним банком України у червні 1990 року під назвою «Комерційний банк ділового співробітництва», у 1995 р. рішенням учасників був перейменований на Комерційний банк «Фінанси та Кредит», у 2002 р.
 11. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 12. Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного іспиту студентами спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»

  Методичні рекомендації
  10. Обсяг продукції, який підприємство може випустити в ідеальних умовах виробництва і при повному використанні виробничих площ й обладнання, називається:
 13. 1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн

  Документ
  27 травня 2010 року Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії Держкомлісгоспу, що проходитиме у Рівненській області.
 14. Протокол №12

  Документ
  відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків - кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
 15. Протокол №8

  Документ
  Звiтний перiод: Річний фінансовий звіт складено за 2008 фінансовий рік за станом на кінець дня 31 грудня 2008 р. Функціональна валюта звітності - гривня, одиниця виміру – тисяча гривень.
Страницы:

1