Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Рабочая программа подготовлена к.ю.н. старшим преподавателем АлтГУ А.А. Васильевым и преподавателем И.Н. Васевым на основании Государственного образов...полностью>>
'Документ'
У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, процент, грошовий та ва...полностью>>
'Краткое содержание'
Курс направлен на формирование у младших школьников элементарных знаний о правилах здорового поведения, навыков здорового образа жизни и повышение ре...полностью>>
'Лекции'
В рамках выполнения проекта проводилась информационная поддержка курса «Фундаментальные основы нанотехнологий». В частности, для этого использовались...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Механізм та апарат держави

  Документ
  Кожна держава для повноцінного здійснення своїх завдань і реалізації функцій повинна створювати різноманітні організації, сукупність яких називається механізмом держави.
 2. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «теорія держави І права»

  Документ
  Безклубий І.А. – завідувач кафедри теорії державим та права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;
 3. Теорія держави І права зміст (1)

  Документ
  Головним завданням науки є пізнання об'єктивних законів дійсності, а пізнані закони служать основою цілеспрямованої діяльності людей. Наука має складну структуру.
 4. Теорія держави І права зміст (2)

  Документ
  Головним завданням науки є пізнання об'єктивних законів дійсності, а пізнані закони служать основою цілеспрямованої діяльності людей. Наука має складну структуру.
 5. 4 розділ прокуратура в механізмі української держави: політико-правовий аналіз

  Документ
  Актуальність дослідження шляхів реформування системи органів про­куратури під­тверджу­ється як необхідністю приведення зазначеного інституту у від­повідність до консти­туційної мо­делі, так і необхідністю вдосконалення його організа­ційної
 6. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з теорії держави І права

  Методичні рекомендації
  Закріпити навички формулювання загальнотеоретичних державно-правових понять, аргументованого, логічного, грамотного викладення положень теорії держави і права.
 7. Мороз Валентина Іванівна удк 66. 061. 3: 665. 12 Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту 05. 17. 08 процеси й обладнання хімічної технології автореферат

  Автореферат
  Робота виконана на кафедрі органічної та біологічної хімії Волинського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України, м.
 8. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «теорія держави та права» (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) для бакалаврів у галузі знань «Право» за напрямом 060100 «Правознавство»

  Документ
  Теорія держави та права: Навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Гусарєв С.Д., Горова О.Б., Пендюра М.М., Завальний А.
 9. Іметодичні рекомендації до їх виконання з дисципліни

  Методичні рекомендації
  Написання курсових робіт з дисципліни «Теорія держави і права» – одна з важливих форм самостійної роботи студента юридичного факультету. Вона сприяє поглибленню і закріпленню знань з теорії держави і права, виробленню професійних
 10. Юрія Федьковича "затверджую" (9)

  Документ
  У системі юридичних наук теорії держави і права завжди займала і займає чільне місце, виконуючи як академічну, так і практичну функції. Створення на сучасному етапі в Україні якісно нової правової системи, що відповідає меті формування
 11. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 12. Зміст (21)

  Документ
  Юридична наука з позицій теорії держави і права, різних галузей права традиційно і всебічно досліджує проблему правового становища особи. Воно характеризується через ряд самостійних елементів.
 13. Загальне поняття I

  Документ
  ІІ. Виконайте термінологічне завдання (письмово): Засвоїти такі понятя - «правознавство», «теорія держави і права», «предмет і функції теорії держави та права», «методологія», «методи дослідження», «конституційне право», цивільне
 14. Зміст (31)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. На перехідному етапі становлення ринкової економіки фінансові системи країн в цілому й банківські системи, зокрема, вимагають поглибленого наукового дослідження, оскільки їх розвиток значно відрізняється
 15. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «правознавство»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правознавство» для студентів денної форми навчання неюридичних спеціальностей.
Страницы:

1