Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Глибинний смисл самої назви “початкова школа”, “школа першого ступеня” зумовлює особливу роль цієї ланки і особливу відповідальність педагогів за якіс...полностью>>
'Интервью'
Метод фокус-групп, или групповое глубокое интервью, относится к числу так называемых "гибких" или "качественных" методов социолог...полностью>>
'Публичный отчет'
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области, организуемая региональной экзаменацио...полностью>>
'Курсовая'
Объектом рассмотрения в данной работе служили экономические процессы, происходящие в аграрном секторе Дальнего Востока в результате реформ, их послед...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Першої половини ХХ століття

  Документ
  І. В. Бичко – доктор філософських наук, професор кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 2. Завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

  Документ
  Родименко І. М., начальник відділу соціального захисту дитинства головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук.
 3. Методична робота в місті: стан, проблеми

  Документ
  Методична робота, яку організував центр методичної та соціально-психологічної служби (далі ЦМСПС) у 2010/2011 навчальному році здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
 4. Курс лекцій з історії соціології київ 2005 Рекомендовано до друку Вченою радою

  Курс лекцій
  В підручнику розглядаються головні принципи історії соціології; аналізуються ключові ідеї, із яких сформувалась соціологія і завдяки яким передісторія цієї дисципліни перетворилась в її історію; подані інтелектуальні портрети деяких
 5. Пазенок В. С. (голова) (1)

  Документ
  Київський університет туризму, економіки і права «КУТЕП» – член Ділової Ради Всесвітньої туристської міжнародної організації спеціалізованої установи ООН (UNWTO) – представляє шостий випуск щорічника.
 6. Рвв кгу, 2011. Вип. 32. Ч. 236 с вошли следующие публикации участников научно-практического семинара „Актуальні проблеми музичної педагогіки І виконавського мистецтва

  Семинар
  В сборник статей («Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип. 32. – Ч. 1. – 236 с.) вошли следующие публикации участников научно-практического семинара „Актуальні проблеми музичної
 7. Біографії відомих вчених-економістів

  Документ
  Аквінський (Аквінат) Фома (1225 чи 1226 — 1274). Народився в замку Роккасекка близько Аквіна (тому інколи йому дають прізвисько Аквінат). В 17 років вступив у домініканський орден, звідки був посланий навчатися в Париж, де три роки
 8. Зміст (60)

  Документ
  Ярослав ПОЛІЩУК Постмодерна пропозиція і сучасна література Марія МИЦАН Шевченко як текст: класичне і модерне прочитання (П. Куліш і Микола Євшан) Михайло ГНАТЮК Літературознавча практика Івана Франка і проблеми феміністичної критики Юлія ТЕПЛА Ідеї О.
 9. Вісник львів. Ун-ту vysnyk LVIV univ. Серія філологічна. 2003. Вип. 32. С. 118-129 Ser. Philologi. 2003. №32. Р. 118-129 теорія І методологія

  Документ
  У статті розглядаються різноманітні аспекти проблеми “І.Франко та імпресіонізм”. Виявляється, що насторожене ставлення до імпресіонізму аж ніяк не завадило видатному митцю внести значний особистий вклад у розвиток цього літературного
 10. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції з міжнародною участю

  Документ
  Нові соціально-економічні реалії сучасного національного ринку праці вимагають необхідного кадрового забезпечення як першочергової умови його ефективного функціонування та подальшої інтеграції з європейськими структурами, адаптованими
 11. Серія філол. 2004. Вип. 33. Ч. С. 3-12 visnyk LVIV univ. Ser. Philol. 2004. №33. Part P. 3-12 Естетика модернізму І постмодернізму

  Документ
  Дискусії про постмодернізм і його репрезентацію в українській літературі залишаються актуальними протягом багатьох років. Автор стверджує, що західні критерії постмодернізму неприйнятні для сучасної української культури.
 12. Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового опыта /Материалы международной научно-практической конференции 27 мая 2011 г. Судак

  Документ
  Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового опыта /Материалы международной научно-практической конференции 27 мая 2011 г. Судак.
 13. О. М. Кривуля, доктор філософських наук, професор ректор Хар

  Книга
  У монографії викладений історико-філософський аналіз поглядів європейських мислителів на асоціальну девіантну особистість, сутність, мету, зміст та форму виправного впливу на неї.
 14. О. М. Завальнюк кандидат історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 15. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка