Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Цели и задачи: закрепить знания о составе населения стран Африки; зависимости размещения населения от исторических и природных факторов. Расширить зна...полностью>>
'Реферат'
Зародження та розвиток громадянського суспільства відбувається протягом тривалого періоду еволюції сучасної цивілізації. Цей процес має багато законо...полностью>>
'Документ'
Идеальный маршрут для первого знакомства с этой удивительной, уникальной страной, где соседствуют разные культуры, разные языки, разные традиции и об...полностью>>
'Документ'
Теория сознания- как одно из основных направлений философии, является юным созданием, приобретением человечества. Она рассматривает сознание как особ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Методологічні принципи розгляду проблеми творчої інтелектуальної обдарованості

  Документ
  Творча інтелектуальна обдарованість учнів - це такий різновид обдарованості, проявом якої є створення суб'єктивно чи об'єктивно нових ідей в галузі науки, техніки, життя.
 2. Тема „предмет, методологічні основи й головні етапи історії психології

  Документ
  1. Термін “психологія” давньогрецького походження. Він складений із двох слів: “псюхе” – душа і “логос” – знання або вивчення. Запропонований же був цей термін в Древній Греції, що зробила безцінний внесок у наше розуміння людського
 3. Теоретико-методологічні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку міста

  Документ
  О. ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми Теоретико-методологічні засади ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ соціально-економічного розвитку міста Батченко Л.
 4. Cлово до читача Вступ Розділ І. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства розділ II. Етапи розвитку українознавства. Уроки § 1

  Урок
  Cлово до читача Вступ Розділ І. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УКРАЇНОЗНАВСТВА Розділ II. ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА. УРОКИ § 1. Специфічні особливості і принципи.
 5. Хііі международная научно-практическая конференция «Идеи академика Вернадского и научно-практические проблемы устойчивого развития регионов»

  Документ
  Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол ВР № 9 від 04.07.2011 р.). Збірник публікує матеріали, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях
 6. Увідповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі

  Документ
  У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. Магістри економічних спеціальностей, особливо спеціа­льності «Менеджмент організацій», повинні володіти
 7. Засоби реалізації програми «Обдаровані діти» Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №36 Харківської міської ради Харківської області

  Документ
  У національній доктрині розвитку освіти ставиться завдання постійного оновлення змісту освіти та навчально-виховного процесу. Він повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей учнів, зростання їхньої
 8. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 9. №1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9

  Документ
  У посібнику викладено теоретичні основи менеджменту. Для закріплення знань пропонуються тести, а для самоконтролю студентам дається ключ до відповіді на них.
 10. О. В. Половенко Творчі групи в системі методичної роботи

  Диплом
  Матеріал посібника глибоко розкриває загальні положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи.
 11. Теоретико-методологічні проблеми обдарованості на різних етапах розвитку обдарованих дошкільників

  Документ
  Раннє виявлення, навчання|вчення| і виховання обдарованих і талановитих дітей складає одне з головних завдань|задач| вдосконалення системи освіти|утворення|.
 12. 1 розділ предмет, структура І методологія курсу "релігієзнавство"

  Документ
  Прагнення людини до пізнання всесвіту, суспільства, самої себе, окремих явищ і процесів світу невичерпне і вічне. Є знання, необхідні фахівцю для успішної діяль­ності в конкретній галузі, а є поняття, ідеї, теорії, факти, засвоєння
 13. Уклад.: Б. В. Новіков, І.І

  Документ
  Корабельский В.И., Адамчук В.В., Белова Г.Ф., Ветохин В.И., Истомин Н.П., Канивец А.В., Лавренко В.В., Линник Н.К., Ляшенко С.В., Павлов А.В., Писаренко В.
 14. Принципи реконструкції еволюції культури у класичній антропології ХІХ ст

  Документ
  Актуальність теми дослідження. В Україні відбувається складний і суперечливий процес оновлення, демократизації всіх сторін суспільного життя на засадах формування громадянського суспільства і правової держави.
 15. Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

  Закон
  Збірник місти в собі нормативно – правову документацію, яка необхідна для роботи працівників психологічної служби навчальних закладів: закони України, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази та листи
Страницы:

1