Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения шло параллельн...полностью>>
'Диплом'
В соответствии с приказом Государственного управления образования Псковской области от 01.12.2011 г. № 1412 «О Календаре массовых мероприятий, профил...полностью>>
'Программа дисциплины'
Учебная дисциплина «Государственное регулирование недропользования» изучается на пятом курсе (2 модуль) программы «Государственное и муниципальное уп...полностью>>
'Программа'
Горнолыжный центр расположен у подножья горы Известной, недалеко от г.Миасса, в 120 км от г.Челябинска, в живописном районе горного Урала. Здесь созд...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Методична робота в місті: стан, проблеми

  Документ
  Методична робота, яку організував центр методичної та соціально-психологічної служби (далі ЦМСПС) у 2010/2011 навчальному році здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
 2. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти» Державним стандартом про дошкільну освіту закон

  Закон
  Положенням про центр методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту, затвердженого наказом гуманітарного департаменту від 05.02.
 3. Й відвідування учнів, регулює навантаження вчителів, організовує методичну роботу, складає розклад навчальних занять І звіти про стан навчально-виховної роботи

  Документ
  Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних предметів, здійснює контроль постановки навчально-виховної роботи, успішності
 4. План методичної роботи на 2011-2012 навчальний рік Завідувач методичним кабінетом відділу освіти І науки

  Документ
  Інтенсивні процеси реформування освіти та реалізації її основних принципів гуманітаризації, диференціації, інтеграції – зумовлюють наполегливі пошуки шляхів трансформування освітнього процесу на гуманістичних засадах.
 5. Методичні рекомендації діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи (1)

  Методичні рекомендації
  Одним із стратегічних завдань, окреслених у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), є створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина.
 6. Підсумки методичної роботи в початковій школі за 2010-2011 н р

  Документ
  Професія вчителя початкових класів унікальна тим, що, закладаючи у свідомість дітей першооснови науки, учитель впливає і на подальшу долю своїх вихованців.
 7. Методична робота

  Документ
  Методична робота з педагогами області у 2010-2011 н.р. була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, окремого навчального
 8. Стан та основні тенденції розвитку медичних бібліотек на шляху формування суспільства знань хміль О. О

  Документ
  Від успішної реалізації цієї проблеми залежить рівень діяльності бібліотек, підвищення їх статуcу і суспільного визнання, так як кожна бібліотека у суспільстві знань це – ворота у світ інформації.
 9. Методичні рекомендації І поради щодо організації науково-мето­­дич­ної роботи в школі

  Методичні рекомендації
  За умов практичної реалізації завдань Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) та Національної доктрини розвитку освіти гостро стоїть зав­дання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, ши­рокого впровадження
 10. Методичні рекомендації діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи (2)

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації підготували члени обласної творчої групи заступників директорів шкіл з навчально-виховної та науково-методичної роботи закладів освіти: В.
 11. Методична підготовка майбутніх інженерів-педагогів в галузі проектування навчально-методичного забезпечення модульної технології навчання постановка проблеми

  Документ
  Постановка проблеми. Останнім часом велика увага з боку українського уряду приділяється Програмам реформування системи освіти. У Концепції професійної освіти України зазначено, що існуюча система підготовки педагогічних працівників
 12. Методичної роботи безпосередньо впливає на результативність навчально виховного процесу в цілому

  Документ
  Згідно з Національною Доктриною розвитку освіти України у першій чверті ХХІ століття організація навчально-виховного процесу повинна здійснюватись з урахуванням сучасних досягнень науки, педагогічної теорії соціальної практики ,техніки і технології.
 13. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 14. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 15. Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Половенко О. В. Оптимальна модель методичної роботи в сільській малокомплектній школі (методичні рекомендації)

  Диплом
  Методичні рекомендації: Оптимальна модель методичної роботи в сільській малокомплектній школі / Половенко О.В.– Кіровоград: Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2007.
Страницы:

1