Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Цитология – это наука о структуре и жизнедеятельности клетки. Она представляет собой биологию клеточного уровня организации живого. Клетка лежит в ос...полностью>>
'Документ'
Тиокарбонил-S,S-диоксиды (сульфены) (1) можно рассматривать как ана-логи кетена, либо производные серного ангидрида. Знания о их химическом по-ведени...полностью>>
'Документ'
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства і будівництва КУЛІНІЧА В.Б. про стан навколишнього природно...полностью>>
'Документ'
Поселок Кабардинка расположен  на берегу Цемесской бухты и входит в состав курортного района Геленджика. Климат Кабардинки близок к средиземноморскому...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Магістерських дипломних робіт

  Диплом
  Міжгосподарські розрахунки та їх вплив на платіжну дисципліну. Місце та роль кредитних спілок на грошовому ринку України.
 2. Основні рекомендації щодо написання дипломної магістерської роботи 7

  Диплом
  Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 25.12.2009 р., протокол № 19 та Методичною радою ВТЕІ КНТУ 25.
 3. Загальні рекомендації для написання курсових, маґістерських (дипломних) робіт послідовність виконання курсової (дипломної) роботи

  Диплом
  Методичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури та національної літератури. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2011.
 4. Вимоги до магістерської програми 5 2 державна атестація 7 1 Загальні положення 7

  Документ
  Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та уміння дослідницького та інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та
 5. Орієнтовна тематика магістерських робіт для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

  Документ
  Орієнтовна тематика магістерських дипломних робіт складена відповідно методичних рекомендацій для студентів спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій” денної та заочної форм навчання, 2005 р.
 6. Рекомендована тематика магістерських диплом

  Диплом
  Організація праці персоналу та підвищення якості обслуговування споживачів за рахунок удосконалення організації праці персоналу та шляхи її удосконалення.
 7. Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту дипломної роботи магістра для магістрів базового напряму (1)

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту дипломної роботи магістра, для магістрів базового напряму 0501 “Економіка і підприємництво” спеціальності “Фінанси” за освітньо-кваліфікаційним рівнем 8.
 8. Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту дипломної роботи магістра для магістрів базового напряму (2)

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту дипломної роботи магістра, для магістрів базового напряму 0501 “Економіка і підприємництво” спеціальності “Фінанси” за освітньо-кваліфікаційним рівнем 8.
 9. Методичні рекомендації з написання магістерської роботи для студентів спеціальності 000015 „Управління фінансово

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації з написання магістерської роботи для студентів спеціальності 8. 15 «Управління фінансово-економічною безпекою».-Одеса.: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2008.
 10. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт

  Документ
  Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 8.050201 - “Менеджмент організацій”. /Авт. Ковалевський Г.В. – Харків: ХНАМГ, 2008.
 11. Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями (1)

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» денної та заочної форм навчання / Н.
 12. Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями (2)

  Методичні рекомендації
  Дипломна робота – це самостійна науково-дослідницька кваліфікаційна праця, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки у межах нормативної й варіативної складових освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
 13. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи І технології»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / Укл.
 14. Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики студентів магістерської програми

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики студентів магістерської програми базового напряму “Соціологія” спеціальності “Соціальна робота” /Укл.
 15. Магістерська програма „Адміністративний менеджмент та маркетинг в системі антикризового управління (назва)

  Документ
  Вихідні дані до роботи: законодавчі акти, навчальна та наукова література, офіційні статистичні матеріали, звати та оперативні матеріали Міністерства України, дані міжнародної статистики та публікації наукових установ.
Страницы:

1