Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Мне не давала покоя мысль о том, что повышенным спросом пользуется произведение, к которому и у меня, и у рецензентов накопилось столько профессионал...полностью>>
'Документ'
Семейное положение: замужем, двое детей: дочь Тамара– начальник сектора обслуживания физических и юридических лиц дополнительного офиса Якутского отд...полностью>>
'Документ'
Категория возрастная: всеПол: всеФаза: любая; кроме острой (ремиссия заболевания; поддерживающая терапия);Стадия: все;Осложнение: вне зависимости от ...полностью>>
'Закон'
Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”. – К.: Відомості Верховної Ра...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Логіка – наука філософська чи математична?

  Документ
  Своє найвище наукове досягнення творець формальної логіки Арістотель – великий філософ-енциклопедист Стародавньої Греції, учень Платона й вихователь Олександра Македонського свою логіку назвав, однак, не логікою, а силогістикою й аналітикою.
 2. Уки Логіка потрібна скрізь, де постає потреба приводити в певний порядок розрізнені емпіричні факти І знання, систематизувати їх І визначити точну суть поняття

  Документ
  Логіка потрібна скрізь, де постає потреба приводити в певний порядок розрізнені емпіричні факти і знання, систематизувати їх і визначити точну суть поняття.
 3. План Вступ до дисципліни "Логіка". Історичні умови виникнення формальної логіки, її розвиток

  Реферат
  Термін “логіка” сьогодні загалом застосовується у трьох головних значеннях. По-перше, ним позначають будь-яку необхідну закономірність у взаємозв’язку об’єктивних явищ – “логіка фактів”, “логіка історичного розвитку” тощо.
 4. Робоча навчальна програма " філософія (логіка, етика, естетика, релігієзнавство)" для студентів всіх спеціальностей Програму рекомендовано

  Документ
  Курс “Філософія” є нормативною дисципліною бакалаврської підготовки і вивчається в третьому або четвертому семестрах. У системі магістерської підготовки вивчається курс “Філософські проблеми наукового пізнання” (десятий семестр),
 5. Логіка І методика педагогічних досліджень

  Документ
  Педагогіка як наука може розвиватися лише за умови поповнення новими фактами, здобутими у процесі пошу­ково-дослідницької роботи, тобто здійснення наукових досліджень.
 6. Тема Предмет І значення логіки

  Документ
  Термін «логіка» походить від давньогрецького слова «логос» (logos), основні значення якого пов'язані з поняттями «мислення» («мисль», «думка») і «мова», «мовлення» («слово»).
 7. Історія І сучасність. (4 год.) Виникнення І генезис поняття логіки

  Документ
  Логіка зародилась і розвивалася в лоні філософії. Оскільки тривалий час мислення не виокремлювалося філософами з усього сущого, а то й ототожнювалося з буттям (точніше, буття наділялося рисами, характерними для мислення1), виявити
 8. Вісник львівського університету філософські науки (1)

  Документ
  Висвітлено актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного світу людини, проаналізовано його місце та значення для становлення громадянського суспільства, сучасного державотворчого процесу в Україні.
 9. Тема Екскурс в історію логіки

  Документ
  Питання історії логіки викладається зазвичай дуже лаконічно в більшості посібників з логіки. Проте ці знання роблять вивчення логіки більш глибоким і цікавим, сприяють набуттю загальної ерудиції.
 10. О. М. Завальнюк кандидат історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  Документ
  В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 11. Декілька сторінок з історії розвитку логіки

  Закон
  Логіка як наука про мислення та його закономірності сформувалась ще у Стародавній Індії, а потім перекочувала у Стародавню Грецію, Вавілон, Стародавній Єгипет, Стародавній Рим.
 12. Реферат з логіки на тему

  Реферат
  Логіка зародилась і розвивалася в лоні філософії. Оскільки тривалий час мислення не виокремлювалося філософами з усього сущого, а то й ототожнювалося з буттям (точніше, буття наділялося рисами, характерними для мислення1), виявити
 13. Міністерство освіти І науки України Донецький державний університет управління Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

  Книга
  Книга є навчально-методичним посібником, орієнтованим на програму викладання дисципліни “Логіка” у вузах, зокрема у Донецькому державному університеті управління.
 14. Несе в собі логіку історичного поступу психологічної думки. Відтворення цієї логіки здійснюється з ви­користанням принципів історико-психологічного аналізу

  Документ
  Історія психології несе в собі логіку історичного поступу психологічної думки. Відтворення цієї логіки здійснюється з ви­користанням принципів історико-психологічного аналізу.
 15. Міністерство освіти І науки України (117)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). –Полтава.
Страницы:

1