Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Прибытие туристов в Париж, встреча с русскоговорящим сопровождающим и трансфер в Париж. Размещение в отеле. Свободное время. Собрание группы на ступен...полностью>>
'Календарно-тематический план'
Конспект лекции по теме «Функциональные стили русского литературного языка. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорн...полностью>>
'Пояснительная записка'
Исторически сложилось так, что программирование возникло и развивалось как процедурное программирование. В курсе информатики основной школы рассматри...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский госуда...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Міністерство охорони здоров’я україни міністерство освіти І науки україни (2)

  Документ
  Однією з умов забезпечення структурної цілісності, функціональної активності й процесів активного транспорту в м’язових к серця і кровоносних судин є належний рівень енергопостачання міокарда і судинної стінки.
 2. Програма та навчально-методичне забезпечення курсу для студентів спеціальності "початкова освіта" Чернігів

  Документ
  К 65 Програма та методичне забезпечення курсу "вступ до спеціальності" для студентів спеціальності "Початкове навчання" – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.
 3. Професійна програма проект підвищення кваліфікації начальників, заступників начальників та провідних спеціалістів галузевих управлінь, начальників, заступників начальників та

  Документ
  влади, членів робочих груп стратегічного планування окремих територій та громад, представників ділових кіл, громадських організацій та агентств розвитку територій
 4. Програма Всеукраїнського соціологічного дослідження «Веб-спілкування та нетикет: ставлення бібліотекарів та користувачів»

  Документ
  Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 3 (31) 2009 / [редкол. : Г. Саприкін (голов. ред.), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва».
 5. В. М. Оржеховська, О.І. Пилипенко Превентивна педагогіка. Навчальний посібник. Черкаси: Вид. Чабаненко Ю

  Документ
  Превенція – дії з метою профілактики, пом’якшення, полегшення, коригування тих умов, що сприяють фізичним або емоційним порушенням, виникненню соціологічних проблем.
 6. Дудар Н. П., Филипович Л. О. Д81 Нові релігійні течії: український контекст (огляд, документи, переклади)

  Книга
  Рекомендовано до друку вченою радою Відділення реліг­ієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН Ук­раїни (протокол №8 від 2.06.2 р.) та вченою радою Украї­нського інституту соціальних досліджень (протокол №1(12) від 14.
 7. Книга побудована на основі моніторингового дослідження 24 дитячих будинків сімейного типу України, що складає близько 20% від загальної кількості дбст по всій країні, у яких знаходяться на утриманні І вихованні 191 дитина-сирота.

  Книга
  В оформленні обкладинки використана робота Ігоря Хорошко (10 років), учня гуртка „Образотворче мистецтво” Харківського обласного палацу дитячої і юнацької творчості.
 8. Міжнародний Слов'янський університет. Харків Міжнародна науково-практична конференція

  Документ
  Україна в системі світових економічних процесів: [Текст] Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-18 грудня 2009 року. – Х.: МСУ. Харків,
 9. Методичні рекомендації Карюк Ніла Василівна, директор школи, вчитель історії, «вчитель-методист»; Кондратчук Марина Миколаївна

  Методичні рекомендації
  Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами та людьми з різними традиціями, державний освітній стандарт з іноземної мови, рекомендації Ради Європи потребують від вчителів істотних змін у підході до виховання сучасної
 10. Громадсько-державної програми «Освіта Дорослих УкраїнИ» за сприяння Інституту ціложиттєвого навчання юнеско ukrainian (2)

  Документ
  Це частина сайту , і разом з цим його можна вважати і окремим сайтом також. Потрапити на форум можна безпо­се­редньо з нашого сайту, так і окремо через http: uaed.
 11. Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин (2)

  Документ
  3.3. Методичні підходи до оцінки розвитку вищих навчальних закладів як індикатора для обґрунтування регулюючого впливу держави на ринок освітніх послуг 196
 12. Передмова П. Загребельного до «Щоденного жезлу»

  Документ
  «Щоденний жезл» – це роман-есей. Це не просто один із романів, які раніше ми писали: прийшов Іван до Галі, а Галя каже: «Іване, чого ти до мене прийшов?», а Іван каже: «Я сьогодні перевиконав норму, тому можу випити чарку або тебе обійняти» і т.
 13. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 14. Соціальне супроводження як один з видів соціальної роботи з прийомними сім’ями (на прикладі лмцсссдм)

  Документ
  Система державної опіки в Україні створювалася за умов старої політичної системи. В її основу були закладені ідеї колективного виховання дітей. Відповідно, Україна успадкува­ла систему великих інтернатних закладів, де діти позбавлені
 15. Електронний бюлетень гурт (2)

  Документ
  Днями в м. Борзні відбулося спільне засідання навчально-методичної ради по навчанню профспілкових кадрів і активу Федерації профспілкових організацій (ФПО) Чернігівської області та Борзнянської районної громадської ради по координації
Страницы:

9