Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Актуальность дипломного исследования определяется объективной необходимостью научного анализа и методологического обоснования принципов, форм и метод...полностью>>
'Книга'
Книга А. В. Виннера посвящена технике живописи пейзажа масляными красками. В ней используется ценнейший опыт лучших русских и советских мастеров-пейз...полностью>>
'Примерная программа'
Цель дисциплины – формирование совокупности знаний о процессах и машинах, применяемых при производстве продукции растениеводства; приобретение умений...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Рецензенти: С. О. Телешун, доктор політичних наук, професор

  Документ
  Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету, Міністерством освіти і науки України (протокол № 13 від 3.07. 2008 р.
 2. Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

  Документ
  Згідно положень перспективного плану діяльності Черкаського молодіжного ресурсного центру (далі – Центр) на 2010 рік, з метою виконання директивних документів з реалізації молодіжної та сімейної політики України: Законів України,
 3. Вісник львівського університету філософські науки (2)

  Документ
  Висвітлено широкий спектр філософських, культурологічних, політологічних і психологічних досліджень духовного світу людини, її свободи та самоствердження у динамічному та глобалізованому світі.
 4. Міліція І населення – партнери

  Документ
  Соболєв В.О., Попова Г.В., Болотова В.О., Московець В.І. Міліція і населення – партнери / За заг. ред. проф. Ярмиша О.Н. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2 – 93 с.
 5. Програма допомоги з запобігання торгівлі та зловживанню наркотиками в білорусі, україні та молодові (бумад ). Базова інформація

  Документ
  Європейська Спільнота приділяє все більше уваги підтримці верховенства закону та його ефективного застосування, надаючи допомогу новим незалежним державам через Програму ТАСІС.
 6. Cols=2 gutter=24> 2005/№4 Засновники

  Диплом
  Пріоритети розвитку системи освіти Львівської області визначаються загальними тенденціями розвитку освіти в Україні у загальносвітовому, зокрема європейському, контексті з урахуван-ням регіональних особливостей.
 7. Про навчальну, наукову та методичну діяльність Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в контексті Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) та Національної доктрини розвитку освіти Марія Барна, Наталія Пастушенко

  Диплом
  Про навчальну, наукову та методичну діяльність Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в контексті Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) та Національної доктрини розвитку освіти
 8. Удк 342. 84(477)(082) ббк 67. 9 (4укр) 400

  Документ
  РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: М.М.Рябець, заслужений юрист України (голова редакційної колегії); Я.В.Давидович, заслужений юрист України (заступник голови редакційної колегії); О.
 9. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 10. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол №3 від 26 квітня 2006 р. Київ 2006

  Документ
  П-86 Психологія особистості безробітного / Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня 2006 р.). – Відп. Ред. О.В. Киричук.
 11. Академія педагогічних наук України Інститут вищої освіти

  Документ
  Актуальність теми. На постіндустріальному етапі розвитку суспільства великої ваги набувають уміння швидко орієнтуватися в інформаційних потоках, приймати усвідомлені відповідальні рішення, визначати власну позицію на основі морально-етичних
 12. Богдан Гаврилишин «засіб макропулоса»

  Документ
  Українській літературі про менеджмент давно бракувало та­кої критичної й узагальнюючої праці, якою є книга Б. П. Будзана «Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи».
 13. М. В. Остроградського Зелюк В. В., Стаднік С. М., Демиденко Т. П. Зміст Вступ 1 Історія Полтавського обласного інституту післядиплом

  Диплом
  Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського в системі освітніх координат України (1939-1990 р.
 14. Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010.
 15. Інститут економіки та промисловості нан м (2)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., вед. н. сотр. Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ);