Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
заместитель по учебной части   Стаж работы: 0 лет Категория: высшая Проблема: «Опорные схемы в изучении русского языка" Ерофеева Людмила Михайло...полностью>>
'Статья'
Объектам гражданских прав посвящен подраздел 3 раздела 1 ГК РФ. Начинается подраздел 6 главой, статья 128 перечисляет виды объектов гражданских прав. ...полностью>>
'Рассказ'
Ярослав Кузьминов подробно рассказал о специфике образования как отрасли экономики в период кризиса. Это бюджетная, точнее — "полубюджетная"...полностью>>
'Реферат'
«Демидовская премия», «Демидовский столп», «Демидовская Ассамблея», «Демидовский бал», «Демидовские заводы»…- все эти выражения объединяет одно, - фа...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Додаток 1 до листа гуон

  Документ
  На виконання листа МОН України від 13.04.2010 р. № 1/9-257 «Про підготовку звіту щодо діяльності психологічної служби системи освіти за 2009-2010 навчальний рік» надсилаємо звіт про роботу психологічної служби системи освіти Полтавської
 2. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 3. Східноукраїнський національний університет (31)

  Конспект
  Однією з найголовніших складових успіху економічно розвинутих країн світу (США, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, Канада, Швеція та ін ) є використання менеджменту, тобто науково обґрунтованої та якіс­но побудованої системи
 4. В. А. Рубель історія середньовічного сходу курс лекцій

  Курс лекцій
  Книга є першим в Україні навчальним посібником для вищої школи із середньовічної історії Сходу. Розкривається специфіка історичного процесу в основних середньовічних афро-азіатських цивілізаціях.
 5. Біла Олена Григорівна Ґендерні стереотипи це небезпечно! для 4 5 класів 3 Дзюба Ірина Миколаївна «Витинанка «Дерево життя». урок

  Урок
  Стереотип – слово походить від об’єднання двох грецьких слів: «stereos» – «твердий» і «typos» – «відбиток» і означає спрощене, схематичне, часто викривлене уявлення про щось або про когось;
 6. Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни

  Документ
  Успішність студентів при вивченні соціальної психології оцінюється за наступною шкалою (відповідно до вимог Положення про організацію навчального процесу у Криворізькому державному педагогічному університеті та ЕСТS):
 7. Психологічна та психотерапевтична допомога дітям та молоді

  Документ
  Фільц Олександр Орестович – професор, головний лікар ЛОДКПЛ, завідувач кафедрою психіатрії та психотерапії ФПДО ЛНМУ ім Данила Галицького, Президент ЄАП
 8. М. П. Пан Рецензент: зав кафедри управління будівництвом І міським господарством хнамг, доктор економічних наук А.Є. Ачкасов

  Конспект
  (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальностей 6.050100   «Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства»,
 9. План психолого-педагогічного семінару для керівників шкіл Місце проведення : нвк «Дзвіночок»

  Документ
  Специфіка педагогічної діяльності зумов­лює особливу значущість соціально-психо­логічних рис, які сприяють міжособистісній та рольовій взаємодії між педагогом та уч­нем, педагогом і педагогом, педагогом та ад­міністрацією.
 10. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (4)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 11. України Проект "Пласт для розвитку громадянського суспільства"

  Документ
  Саме так звертаються між собою пластуни (“друже”, “подруго”), і немає жодного сумніву, що така форма звертання стане природньою для більшості представників партнерських організацій, що зголосилися до співпраці в проекті “Пласт для
 12. Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів

  Документ
  Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010.
 13. Д-р політ, наук (Інститут соціальних наук Одеського національного університету Ім. І.І. Мечнікова)

  Документ
  Монографія присвячена дослідженню інформаційного виміру сучасних міжнародно-політичних процесів у близькосхідних країнах в умовах формуван­ня глобального інформаційного суспільства.
 14. VI. факультет управління та економіки

  Документ
  Розробка науково-методичних основ та інструментальних засобів прийняття управлінських рішень в органах влади та управління з використанням сучасних інформаційних технологій.
 15. Електронне наукове фахове видання, засноване у грудні 2006 року (виходить 4 рази на рік) Випуск 6(14) Київ, 2009 р

  Документ
  Головний редактор - Биков В.Ю., доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Заступник головного редактора - Олійник В.В., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Заступник головного редактора - Шут М.