Рекомендуем ознакомиться

'Информационный бюллетень'
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Пензы, в целях поощ...полностью>>
'Документ'
Қазақ тілін өз дәрежесінде жетік меңгеру әр сабақтағы лексика-грамматикалық тақырып бойынша мұқият дайыдалуды, сөздіктер мен оқулықтарды, оқу құралда...полностью>>
'Документ'
Посвящается моим литовским друзьям по аспирантскому периоду, братьям-литовцам Альбинасу Багдонасу, Добиласу Кирвялису, Вигандасу Ванагасу, Иозасу Шата...полностью>>
'Методические указания'
Курсовая работа выполняется во 2-ом семестре обучения студентов в период, когда студенты еще не прослушали курсы экономических дисциплин. Цель ее вып...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Лекція з елементами тренінгу «Керівництво, лідерство, влада»

  Лекція
  Мета тренінгу: розкриття важливості науково-методичного супроводу підготовки керівників навчальних закладів як лідерів освітніх ініціатив.Очікувані результати: вдосконалені лідерські і професійні навички керівників навчальних закладів
 2. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 0305 "Економіка та підприємництво"

  Конспект
  Усі відомості закодовані за допомогою символів, як наприклад, шрифт, цифри – дигітальні форми комунікації. За їх допомогою можна порівняно точно закодувати послання, причому йдеться про точність насамперед математичних і хімічних
 3. Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості

  Документ
  . Система територіальної організації державного управління. 3. Місцеве самоврядування в системі територіальної організації влади.
 4. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 5. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 6. Конспект лекцій побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (кмсонп). Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей

  Конспект
  Пан М.П., Торкатюк В.І., Вороніна О.С. Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій для студентів магістерської підготовки за спеціальностями 8.050107 - “Економіка підприємства”і 8.
 7. Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"

  Конспект
  Для завершення економічних реформ у країні, інтеграції української економіки в СОТ необхідні глибокі знання ринкових механізмів, принципів та методів управління транснаціональними корпораціями, дослідження вітчизняного та світового
 8. Киричук О. В., Колесникова В. Ф., Шелест І.І., Матвієнко Л.І., Смирнова О. П (1)

  Документ
  Киричук О.В., д-р пед. наук, проф., (відповідальний редактор); Маршавін Ю.М., канд. істор. наук, доц.; Туленков М.В., канд. соц. наук, доц.; Лукашевич М.
 9. Програма навчального модуля 4 Робоча програма 5

  Конспект
  В темі досліджено основні цілі у державній кадровій політиці, завдання, поставлені у Стратегії реформування системи державної служби в Україні. Розглянуті питання мистецтва керування установою, оперативного планування роботи установи,
 10. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 11. Робоча програма учбової дисципліни «менеджмент» для економічних спеціальностей всіх форм навчання Донецьк 2011

  Документ
  Ринкові реформи в економіці України набувають все більшої сили, формуючи нові соціальні відносини, в тому числі, і в сфері управління. Сучасна система управління найбільш адекватно відображає менеджмент, як науку та практику управлінської діяльності.
 12. Конспект лекцій з курсу

  Конспект
  Системно викладений лекційний матеріал із курсу «Соціальна психологія». Зміст навчального предмета структурований і відповідає основним положенням цієї дисципліни.
 13. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 14. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 15. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (2)

  Документ
  для студентів 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
Страницы:

1