Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Тюхменева Е.А. (НИИ РАХ). Программа убранства триумфальных ворот в Москве по случаю заключения мирного договора со Швецией 1743 года. Основные особен...полностью>>
'Тематическое планирование'
1.Выбор направления деятельности осуществляется на основе изучения интересов и запросов детей и родителей (формы: собеседование с родителями, беседы,...полностью>>
'Образовательный стандарт'
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки информирует о том, что подготовлены новые комплекты примерных билетов по 14 предметам федер...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится 17 ноября 2006 года в 17-00 на заседании диссертационного совета К.212.190.04 в Петрозаводском государственном университете по адресу...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Ects – інформаційний пакет

  Документ
  Альошина Алла Іванівна - координатор ECTS від інституту фізичної культури та здоров’я, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, зав. кафедри фізичної реабілітації інституту фізичної культури та здоров’я.
 2. Cтановлення І розвиток в Україні

  Документ
  Діяльність щодо соціального захисту населення є обов'язковою складовою будь-якої сучасної держави, тим більше держав, які визнали себе соціальними. У загальному соціально-захисна діяльність охоплює сферу матеріального забезпечення
 3. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 4. Академічний курс Підручник для вищих навчальних закладів За загальною редакцією академіка нан україни Ю. С. Шемшученка удк 349. 6 Ббк х625. 9 Е зо

  Документ
  Даний підручник є академічним виданням навчального курсу з еколо­гічного права. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціаль­ної. Написаний на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного
 5. Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості складаються з одинадцяти розділів, у яких знайшли відбиття наступні питання. Загальні положення охорони праці

  Лекція
  При організації будь-якого виробництва в мікробіологічній промисловості повинна враховуватися всі елементи праці на всіх виробничих операціях. Залежно від того, як об'єктивно вони будуть враховані, будуть залежати умови праці працюючих.
 6. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи (1)

  Документ
  Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей;
 7. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи (3)

  Документ
  Т. Ю. Круцевич — зав. кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання та спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, про-фесор.
 8. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи (6)

  Документ
  Т. Ю. Круцевич — зав. кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання та спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, про-фесор.
 9. Та краєзнавства учнівської молоді

  Документ
  Спортивне орієнтування – це вид спорту, який сприяє найкращому поєднанню розумових та фізичних навантажень, розвиває творчі здібності, життєво необхідні навички, виховує такі риси характеру як цілеспрямованість, ініціативність, самостійність,
 10. Державний стандарт професійно-технічної освіти (1)

  Державний стандарт
  Стандарт має на меті встановити загальні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації та компетентності випускника професійно-технічного навчального закладу, основних засобів навчання, кваліфікації
 11. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи (4)

  Документ
  Варіативний модуль «Баскетбол» складається з змісту навчаль-ного матеріалу, державних вимог до рівня загальноосвітньої під-готовки учнів, орієнтовних навчальних нормативів та переліку обладнання.
 12. Актуальні питання сучасної післядипломної медичної освіти [Текст] : матеріали Обласної науково-методичної конференції, Суми, 25 листопада 2010 р. / Відп за вип. П.І. Січненко. Суми : СумДУ, 2010. 51 с

  Диплом
  Актуальні питання сучасної післядипломної медичної освіти [Текст] : матеріали Обласної науково-методичної конференції, Суми, 25 листопада 2010 р. / Відп.
 13. Комплексна програма «пішохідний туризм» (трирівнева) Жуков О. В., Невара Н. О. методисти Донецького обласного Центру

  Документ
  У програмі використані окремі положення з програм Ю.В. Штангея, - збірник Міністерства освіти України, Інституту змісту і методів навчання, Українського державного Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді “Орієнтовні навчальні
 14. Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на
 15. Книга видана за сприяння

  Книга
  С.М. Романюк, Перший віце-президент Асоціації правозахисних організаторів студентів України, завідувач відділом студентської молоді ЦК Профспілки працівників освіти і науки України,