Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
1 Комплексная оценка современного состояния и использования территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Тереньгульского...полностью>>
'Доклад'
Совет школы формируется от представительства педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), общественности. Количественный состав совета ш...полностью>>
'Документ'
Основной метод контроля за надежной и безопасной работой технологических трубопроводов – периодические ревизии и диагностика. Результаты диагностики ...полностью>>
'Конкурс'
к открытому конкурсу на право заключения государственных контрактов на проведение прикладных научных исследований в области топливно-энергетического ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Конспект лекцій з курсу «управління якістю»

  Конспект
  Менеджмент якості являється спеціалізованим видом управлінської діяльності. До таких спеціалізованих видів управлінської діяльності відносяться: управління якістю, управління фінансами, управління персоналом, управління проектами,
 2. Г. М. До проблеми підготовки фахівців з проектування систем управління якістю постановка проблеми

  Документ
  У світі діяльність в сфері управління якістю уже набула стрімкого розвитку; виникла відповідна галузь науки та практики зі своїми специфічними концепціями, теоріями, методами і термінологією.
 3. В. Т. Сусіденко технічне регулювання «Основи стандартизації, метрології та управління якістю»

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів 11 лютого 2009 р., протокол № 13, кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів 23 березня лютого 2009 р.
 4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни " світове сільське господарство та продовольчі ресурси " для студентів магістратури факультету харчових технологій та управління якістю продукції апк

  Документ
  Робочу навчальну програму склали: д.е.н., проф. Галушко В.П. та к.е.н. Файчук О.М., старший викладач кафедри світового сільського господарства та ЗЕД на основі робочої програми обговореної та схваленої на засіданні кафедри світового
 5. Теоретико-методичні засади управління якістю І конкурентоспроможністю продукції генезис, еволюція та сучасні тенденції розвитку конкурентних відносин

  Документ
  Зміни, що їх переживають провідні країни світу, викликають дискусії вчених щодо їх класифікації. Одна з точок зору, на наш погляд найбільш уніфікована, полягає в тому, що розвиток економіки поділяють на періоди в залежності від продуктивності
 6. 1 Дане Положення розроблено як складова системи управління якістю І встановлює однакові вимоги до змісту й оформлення навчально-методичних комплексів (нмк) навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами, за якими проводиться підготовка фахівців в університеті. 2

  Документ
  1.1. Дане Положення розроблено як складова системи управління якістю і встановлює однакові вимоги до змісту й оформлення навчально-методичних комплексів (НМК) навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами, за якими проводиться
 7. Конспект лекцій з курсу „ системи технологій" для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 050107 "

  Конспект
  Конспект лекцій з курсу „Системи технологій” (для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання спец. 6.050107 „Економіка підприємства” і 6.050201 „Менеджмент організацій”).
 8. Конспект лекцій з курсу «Міжнародний менеджмент»

  Конспект
  На перетині ХХ і ХХІ ст. міжнародний бізнес став настільки всеосяжним і яскравим феноменом сучасної цивілізації, що дати цьому складному явищу світової економіки однозначне визначення неможливо.
 9. Конспект лекцій з курсу "Політична економія" тема предмет І методи політичної економії план

  Конспект
  1. Могутнім поштовхом до формування економічної науки стало становлення в усіх структурах суспільного життя капіталістичних відносинах, коли бурхливими тентами почали розвиватися продуктивні сили, стали формуватися ринок, обмін, торгівля.
 10. Конспект лекцій з курсу «основи інтелектуальної власності»

  Конспект
  Одним з феноменальних і не всіма усвідомлених явищ кінця XX століття є масова поява на ринку нового виду товару - інтелектуальної власності. Темпи росту об­сягу торгівлі цим товаром зростають значно швидше, ніж звичайних товарів,
 11. Управління освіти виконкому миколаївської міської ради миколаївська науково-педагогічна бібліотека

  Документ
  Перед сучасною системою освіти постала важлива соціальна та економічна проблема – підготовка фахівців, здатних ефективно використовувати як наявний інформаційний потенціал суспільства, так і той, що тільки формується.
 12. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (1)

  Документ
  Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.
 13. Конспект лекцій побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (кмсонп). Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей

  Конспект
  Пан М.П., Торкатюк В.І., Вороніна О.С. Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій для студентів магістерської підготовки за спеціальностями 8.050107 - “Економіка підприємства”і 8.
 14. Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"

  Конспект
  Для завершення економічних реформ у країні, інтеграції української економіки в СОТ необхідні глибокі знання ринкових механізмів, принципів та методів управління транснаціональними корпораціями, дослідження вітчизняного та світового
 15. Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»

  Конспект
  Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.092202 “Електричний транспорт” і 7.
Страницы:

1