Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Вопрос о том, нужна ли идея Бога науке, всегда был актуален, но сегодня приобретает особое значение. Науку и религию часто рассматривают как противоп...полностью>>
'Документ'
Требования обязательного минимума содержания среднего (полного) и основного общего образования к содержательной линии «Экономическая сфера жизни общес...полностью>>
'Обзор'
Приезд в Брест, встреча на вокзале у вагона №7 Вашего поезда с табличкой «Шчодрая сяброука – Новый год»,( прибыть в Брест необходимо до 09-00) трансфе...полностью>>
'Справочник'
Справочник содержит рецептуру и описание способов при­готовления различных средств для склеивания, шпаклевания, очистки металлов, стекла, фарфора и д...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Конспект лекцій з дисципліни "Дослідна робота"

  Конспект
  Процес пізнання включає в себе накопичення фактів. Без систематизації та узагальнення, без логічного осмис­лювання фактів не може існувати ніяка наука.
 2. Конспект лекцій з дисципліни " Інвестиційний менеджмент"

  Конспект
  Необхідною умовою розвитку економіки будь-якої країни є висока інвестиційна активність. Інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі, що обумовлює конкурентну позицію національної економіки на світовому ринку.
 3. Конспект лекцій з дисципліни Правознавство Харків − хнамг − 2006 Міністерство освіти І науки України

  Конспект
  Успішний розвиток нашої держави неможливий без активної й свідомої участі у громадському, політичному житті більшості громадян, молоді, студентства. Але конструктивною, позитивною така участь може бути лише в тому разі, коли громадяни
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера»

  Конспект
  Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення між-народного поділу праці, формування сучасних організацій(транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзинеових об'єднань тощо) вимагають
 5. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 8. 14 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач Ю.
 6. Конспект лекцій з дисципліни " економіка праці І соціально трудові відносини"

  Конспект
  В опорному конспекті конкретно і стило висвітлено питання, які розкривають основні положення та найважливіші особливості відносин на ринку праці, висвітлено теоретико – методологічні та соціально – економічні аспекти сучасних проблем
 7. Конспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 050201 «Менеджмент організацій»

  Конспект
  Поняття про методологію та метод наукового дослідження. Типологія методів наукового дослідження. Системний підхід у наукових дослідженнях. Вибір методів дослідження.
 8. Конспект лекцій з дисципліни «транспортне право» для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом 1004 «Транспортні технології»

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Транспортне право» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 1004 – «Транспортні технології» спеціальностей 6.
 9. Конспект лекцій з дисципліни «метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація»

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація» для студентів базових напрямів 0201 “Документознавство та інформаційна діяльність”, 1601 “Інформаційна безпека”, 0913 “Метрологія та вимірювальна
 10. Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком" для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг"

  Конспект
  Необхідність цілеспрямованої взаємодії окремих суб'єктів господарської діяльності один із одним і зовнішнім середовищем потребує орієнтувати маркетингову, а через неї інноваційну, інвестиційну і виробничо-збутову діяльність суб'єктів
 11. Конспект лекцій з дисципліни: «Технологія науково-дослідної діяльності»

  Конспект
  Конспект лекцій з курсу «Технологія науково-дослідної діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050201 – «Менеджмент організацій») / Авт.
 12. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (1)

  Конспект
  конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей академії) / Авт.: Івасішина Н.В., Килимник І.
 13. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (2)

  Конспект
  конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей академії) / Авт.: Івасішина Н.В., Килимник І.
 14. Конспект лекцій з дисципліни «контроль І ревізія» для спеціальності 050106 "Облік І аудит" "ухвалено"

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Контроль і ревізія» для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит ” / Укладачі: к.е.н., доц. Розмислов О. М, Качанова Т.
 15. Конспект лекцій з дисципліни «безпека життєдіяльності»

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності”(для студентів 2-5 курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.092100 ПЦБ, 6.092100 ОПБ, 6.
Страницы:

1