Рекомендуем ознакомиться

'Темы рефератов'
Становление гражданского общества и правового государства в современной России. Политические партии постсоветской России. Технологии избирательных ка...полностью>>
'Доклад'
Раздел III «Распределение объемов бюджетных ассигнований по целям, задачам, долгосрочным республиканским и ведомственным целевым программам деятельно...полностью>>
'Документ'
За огромными давно не мытыми стеклами в мутно-серой мгле падал медленный сонный снег. Люди вокруг были тоже какие-то серые, сонные, вялые, и почему-т...полностью>>
'Лекция'
Рассмотрим некоторые виды информационных технологий. Наиболее широко используются офисные технологии. Они позволяют обрабатывать информацию нескольки...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання

  Конспект
  Так сталося, що реалії сьогодення диктують нам все більш жорсткіші умови суспільного буття: треба знати простіші юридичні поняття, бути в курсі змін в діючому законодавстві, мати певну правову базу.
 2. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки для студентів заочної форми навчання ПсихологіЯ для студентів заочної, денно-заочної форми навчання

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Психологія» для студентів заочної, денно-заочної
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Поведінка споживачів" для студентів денної форми навчання окр "Магістр" спеціальності 050108 "Маркетинг"

  Документ
  Метою вивчення дисципліни “Поведінка споживачів” є набуття знань та практичних навичок відносно роботи із споживачами, управлінні їх поведінкою, формуванні і підтримці попиту споживачів на свої товари та послуги, виявленні свого споживача
 4. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни " Регіональна економіка" для студентів заочної форми навчання Рівне 2010

  Конспект
  Термін «регіон» походить від латинського “regio” (країна, область) і у багатьох західноєвропейських мовах співпадає змістовно з терміном «район», або є дуже близьким до нього за своїм значенням.
 5. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 "Фінанси І кредит" денної та заочної форми навчання

  Конспект
  Менеджмент персоналу фінансових служб: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.030508 і 8.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання / Укл: І.
 6. Конспект лекцій для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"

  Конспект
  Мета викладання дисципліни “Управління персоналом” полягає у вивченні студентами основних принципів і положень управління персоналом організацій (підприємств, фірм, установ), методів формування та розвитку персоналу.
 7. Конспект лекцій (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства" й „Облік І аудит")

  Конспект
  Конспект дисципліни „Маркетинг” розроблений відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою спеціальності.
 8. Конспект лекцій (для студентів 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»»)

  Конспект
  Костенко О. Б. «Мови програмування» Конспект лекцій. (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). / О.
 9. Конспект лекцій для студентів спеціальності "Правознавство"

  Конспект
  Історія держави і права України належить до історико-теоретичного циклу наук у системі правознавства. Вона є нормативною дисципліною для студентів спеціальності “Правознавство”.
 10. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 091605 «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», 091401 «Системи управління та автоматики»

  Конспект
  Менеджмент – це сучасна система управління, яка найповніше відповідає функціонуванню соціально-економічних систем в умовах ринкових відносин. Менеджмент – це вид діяльності щодо керівництва людьми в різних організаціях, а також сфера людських знань.
 11. Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» заочної форми навчання

  Конспект
  Перехід України до ринкової економіки вимагає узгодженості національної економічної політики зі світовими економічними процесами та закономірностями розвитку світового господарства і світової системи взагалі.
 12. Конспект лекцій для студентів спеціальності "Економіка підприємства" денної й заочної форм навчання та студентів фпф

  Конспект
  Конспект лекцій з курсу «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» / укладачі: О.І. Карінцева, М.О. Харченко, О.В. Люльов, С.А. Петровська, О.
 13. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 050400 «Туризм»

  Конспект
  "Туризм" (від фр. Tourіsme < Тоur - прогулянка, поїздка) виник у той період розвитку суспільства, коли людина перестала трудитися заради виживання, піклуватися про добуток хліба насущного (на сьогодні і завтра), а почала
 14. Конспект лекцій 2004 Загальна теорія систем. Конспект лекцій Для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 080200 "Інформатика"/Укл.

  Конспект
  Загальна теорія систем. Конспект лекцій (Для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.080200 - “Інформатика”/Укл.: Кац М.Д. - Рубіжне: РФ СНУ, 2004.
 15. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» Для окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 060100 «Правознавство»

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.
Страницы:

1