Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Изучением вопросов, связанных с понятием «личность», занимается не только психология, но и многие другие науки, такие, например, как философия, педаг...полностью>>
'Программа'
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, аналитической ведомственной целевой программой "Развити...полностью>>
'Документ'
Береги свою планету, ведь другой на свете нету. Нас много, ребята, везде, где живём, Деревья посадим, сады разведём! Берегите эту землю, эту воду, да...полностью>>
'Задача'
Роль султана предполагает наличие гарема. Наложников потенциальный султан покупает на «невольничьем рынке». Это значит, что у султана должна быть сво...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Класифікація видів економічної діяльності (4)

  Документ
  Ця секція включає вирощування рослинних і тваринних природних ресурсів. Вона включає діяльність з рослинництва, тваринництва, лісівництва, лісозаготівлі, заготівлі лісових дикорослих продуктів і продукції розведення, мисливства чи
 2. Класифікація видів економічної діяльності (1)

  Документ
  Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації.
 3. Класифікація видів економічної діяльності (2)

  Документ
  Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою системи національних класифікаторів. КВЕД розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.
 4. Класифікація видів економічної діяльності (3)

  Документ
  Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою системи національних класифікаторів. КВЕД розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.
 5. 1. вступ класифікація видів економічної діяльності (квед) є складовою системи національних класифікаторів

  Документ
  Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою системи національних класифікаторів. КВЕД розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.
 6. Національний класифікатор україни класифікація видів економічної діяльності дк 009: 2010

  Документ
  [Класифікатор чинний з 1 січня 2012 року з урахуванням змін внесених Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики N 530 від 29.
 7. 4 Класифікація видів економічної діяльності

  Документ
  Ця секція включає вирощування рослинних і тваринних природних ресурсів. Вона включає діяльність з рослинництва, тваринництва, лісівництва, лісозаготівлі, заготівлі лісових дикорослих продуктів і продукції розведення, мисливства чи
 8. Додаток до розділу 2 підрозділу 1 Перекодування видів економічної діяльності підприємства у зв’язку з впровадженням квед-2010

  Документ
  Доводимо до Вашого відома, що з 1 січня 2012 року набуває чинності нова редакція Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010), яка розроблена на заміну чинної версії ДК 009:2005 (КВЕД-2005) та гармонізована з базовою міжнародною
 9. Приложение Національні (державні) статистичні класифікації (класифікатори) www ukrstat gov ua

  Документ
  Національні (державні) статистичні класифікації (класифікатори) призначені для групування та систематизації інформації про поняття, об’єкти, явища, тощо в стандартний формат, що допомагає визначити їх подібність.
 10. 1. Предмет економічної теорії, еволюція його визначення

  Документ
  Наука про виробничі відносини і закони, що управляють виробництвом, розподілом, обміном та споживанням благ на різних етапах розвитку людського суспільства.
 11. Проблема класифікації земель та окремих земельних ділянок є однією з традиційно складних І на цей час ще до кінця не розв’язаних

  Документ
  Проблема класифікації земель та окремих земельних ділянок є однією з традиційно складних і на цей час ще до кінця не розв’язаних. По-перше, класифікація з погляду наукового підходу повинна здійснюватися із застосуванням методів дискретної
 12. Рекомендації можуть застосовуватися у практичній діяльності малих підприємств різних видів економічної діяльності та форм власності І господарювання. Розробники

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації розроблено відповідно до положень Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, затвердженої Указом Президента України від 25.
 13. Таблиця перекодування видів економічної діяльності підприємств для проведення державних статистичних спостережень (2)

  Документ
  - в|становлення|ирощування картоплі;- вирощування| коренеплодів та бульбоплодів з|із| високим вмістом крохмалю та інуліну (топінамбуру, батату тощо); - вирощування| цукрового буряку і насіння цукрового буряку.
 14. Таблиця перекодування видів економічної діяльності підприємств для проведення державних статистичних спостережень (з квед-2005 на квед-2010)

  Документ
  - вирощування картоплі;- вирощування коренеплодів та бульбоплодів з високим вмістом крохмалю та інуліну (топінамбуру, батату тощо); - вирощування цукрового буряку і насіння цукрового буряку.
 15. Таблиця перекодування видів економічної діяльності підприємств для проведення державних статистичних спостережень (1)

  Документ
  - в|становлення|ирощування картоплі;- вирощування| коренеплодів та бульбоплодів з|із| високим вмістом крохмалю та інуліну (топінамбуру, батату тощо); - вирощування| цукрового буряку і насіння цукрового буряку.
Страницы:

1