Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Розвиток суспільства, науки і техніки ставить систему освіти перед необхідністю використовувати нові засоби навчання. До таких засобів навчання відно...полностью>>
'Документ'
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу з питань діяльності засобів масової інформації, культури, спорту і туризму Сергєєвої Г.Г. про...полностью>>
'Документ'
Приложение 2 Обязательное ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПОЛИГОНЕ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ РАБОТЫ В КОЛОДЦАХ И ТРАНШЕЯХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ В...полностью>>
'Программа'
Российский Государственный Университет нефти и газа имени И.М. Губкина приглашает лучших представителей студенчества принять участие в 65-ой Междунар...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Зміст документу конституція україни

  Документ
  спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,
 2. Опрацювати текст лекції та скласти конспект. Тема Бюджетне право, бюджетний процес України. Навчальна мета: розкрити поняття,зміст та ознаки бюджету України

  Конспект
  -розкрити яке значення для плідної діяльності держави має державний бюджет, а також розібрати за якими принципами формується бюджетна система України;
 3. Відомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 18, n 19-20, n 21-22, ст. 144 ) ( Із змінами, внесеними згідно із закон

  Закон
  Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності.
 4. Зміст вступ розділ 1 (3)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. У середині 50-х рр. розпочалася третя фаза розвитку сучасної цивілізації – інформаційна, наступна після аграрної та індустріальної.
 5. Зміст (11)

  Документ
  Обираючи тему курсової роботи “Суб’єктивне право та юридичний обов’язок”, я виходила з того, що цей інститут цивільного права в умовах реформування економіки, переходу нашої країни до ринкових відносин, а також з урахуванням положень,
 6. Зміст (31)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. На перехідному етапі становлення ринкової економіки фінансові системи країн в цілому й банківські системи, зокрема, вимагають поглибленого наукового дослідження, оскільки їх розвиток значно відрізняється
 7. Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 37-38, ст. 189 ) ( Із змінами, внесеними згідно із закон

  Закон
  Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
 8. Зміст вступ (7)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Остання чверть двадцятого століття характеризується переходом до нового постіндустріального етапу науково-технічного прогресу, який називають сучасною технологічною революцією.
 9. Зміст (13)

  Документ
  § 2. Зміни в суспільно-політичному ладі Південно-Західних земель у період поглиблення феодальної роздробленості і боротьби Русі проти навали кочових орд та інших іноземних загарбників (XIII—XIV ст.
 10. Ни, що базується на зміцненні гарантій прав людини І громадянина, важливим є піднесення на належний рівень правосвідомості та правової культури громадян України

  Документ
  У сучасних умовах розбудови правової системи України, що базується на зміцненні гарантій прав людини і громадянина, важливим є піднесення на належний рівень правосвідомості та правової культури громадян України.
 11. України імені Ярослава Мудрого На правах рукопису піддубна вікторія федорівна релігійні організації як суб’єкти цивільних правовідносин

  Документ
  Актуальність теми дисертаційного дослідження. На початку 90-х років минулого століття теза, що релігія вгасає, здавалось, ні в кого не викликала сумніву, тому наукова правова думка майже не цікавилася проблемами правового статусу
 12. 3 розділ музичний шоу-бізнес України як сфера авторських правовідносин

  Документ
  Актуальність теми. Охорона авторського й суміжних прав поширюється на різні сфери суспільних відносин, що пов’язані зі створенням і використанням творів науки, літератури та мистецтва, а також об’єктів суміжних прав.
 13. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 08. 12

  Закон
  Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.
 14. Національна академія наук україни (13)

  Документ
  Актуальність теми. Здоров'я є вищим невідчужуваним особистим благом людини, без якого тією чи іншою мірою, втрачають сенс усі інші блага. Українська держава та суспільство вже багато років намагаються віднайти ефективну систему захисту цього блага.
 15. Зміст розділ 1 становлення та розвиток політичних ідей глава 1 предмет політології

  Документ
  Вивчення будь-якої науки відбувається у певній логічній послідовності. Розпо­чинається воно з визначення об'єкта науки, тобто тієї сфери природи чи сус­пільного життя, на яку спрямоване наукове пізнання.
Страницы:

1