Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В данной книге исследуется положение молодой семьи в Российской Федерации в 2003 году, делается сравнительный анализ состояния данной категории семей...полностью>>
'Публичный отчет'
Я приветствую всех, кто интересуется деятельностью педагогического коллектива школы и успехами её учеников, всех, кому небезразлично, чем живет и чем...полностью>>
'Рабочая программа'
Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной профессиональной образовательной программы после...полностью>>
'Методические рекомендации'
Послание Президента народу Казахстана от 28 февраля 2007года «Новый Казахстан в новом мире» - программный исторический документ, определяющий основны...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Зміст вступ 4 Розділ 1 Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки

  Документ
  Актуальність теми дослідження визначається гостротою проблеми забезпечення безпеки людини в умовах техногенного суспільства і, особливо, у сфері використання ядерних та радіаційних технологій.
 2. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з порушенням чинних на транспорті правил

  Документ
  Актуальність теми. Розбудова в Україні правової держави передбачає створення соціально обумовленого, чітко визначеного правового підґрунтя юридичної, і, зокрема, кримінальної відповідальності.
 3. Рішенням Конституційного Суду України   від 2 листопада 2004 року n 15-рп/2004 загальна частина розділ I загальні положення стаття Завдання Кримінального кодекс

  Кодекс
  Положення частини першої статті 69 цього Кодексу визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) (згідно з Рішенням Конституційного Суду України  від 2 листопада 2004 року N 15-рп/2004)
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» кримінальне право україни (2)

  Навчально-методичний посібник
  Посібник надає стислу характеристику тем курсу з Загальної та Особливої частин кримінального права, звертає увагу студентів на основні визначення кримінального права, які мають особливе теоретичне та практичне значення, на деякі дискусійні,
 5. Хавронюк Микола Іванович удк 343 (4: 447) Кримінальне закон (1)

  Закон
  3.2. Групи злочинних діянь, які у кримінальних кодексах України та інших держав континентальної Європи виділяються в окремі розділи (глави) з певними особливостями 269
 6. Кримінальний кодекс україни (4)

  Кодекс
  1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань,
 7. Кримінальний кодекс україни (2)

  Кодекс
  [З 01.01.2004 р. сума неоподатковуваного мінімуму для норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 6.
 8. Кримінальний кодекс україни (1)

  Кодекс
  1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань,
 9. Кримінальний кодекс україни (5)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 січня 2002 року N 2953-III, ОВУ, 2002 р., N 7, ст. 276,від 7 березня 2002 року N 3075-III, ОВУ, 2002 р.
 10. Кримінальний кодекс україни (3)

  Кодекс
  1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань,
 11. Кримінальний кодекс україни (6)

  Кодекс
  власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.
 12. Кримінальний кодекс україни (7)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 січня 2002 року N 2953-III, ОВУ, 2002 р., N 7, ст. 276,від 7 березня 2002 року N 3075-III, ОВУ, 2002 р.
 13. Кримінальний кодекс україни (8)

  Кодекс
  1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань,
 14. Програма курсу для студентів юридичного факультету Львів 2007

  Документ
  Кримінальне право, як галузь права включає Загальну та Особливу частини. Кожна із цих частин становить собою самостійну навчальну дисципліну, яка вивчається протягом двох семестрів, крім лекційного курсу, передбачене проведення практичних
 15. Та принципи кримінального права 5

  Документ
  Костщький М. В.- доктор юридичних наук, професор, суддя Конституційного Суду України, дійсний член Академії правових наук України, заслужений юрист України;
Страницы:

1