Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В рамках данного курса рассматриваются вопросы реализации баз данных при помощи современных СУБД семейства Microsoft SQL 2008, включая оптимизацию пар...полностью>>
'Документ'
«Об улучшении транспортного обслуживания в пригородном железнодорожном сообщении. Перспективы развития пригородных пассажирских компаний при условии ...полностью>>
'Документ'
Соревнования проводятся 11 декабря 2011 года в МОУ ДОД ЦДТТ «Юный автомобилист» Автозаводского района (г. Нижний Новгород, ул. Фучика, д. 1). Начало ...полностью>>
'Рабочая учебная программа'
Дифференциальная психология как наука. Области пересечения с другими науками, роль в практической психологии. Этапы развития диф­ференциальной психол...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р.
 2. Інформація про стан виконання обласної програми розвитку малого підприємництва у Кіровоградській області на 2007-2008 роки

  Документ
  Зважаючи на важливу роль малого підприємництва у розв’язанні економічних і соціальних проблем області та на виконання Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва” у 2008 році продовжувалась робота по реалізації заходів
 3. Про перспективний план роботи Обухівської міської ради на 2012 рік. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Обухівської міської ради за 2011 рік

  Документ
  Про Програму соціально – економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки .
 4. Звіт про роботу структурних підрозділів міської ради

  Документ
  Завдяки спрямованої співпраці всіх структурних підрозділів міської ради, депутатського корпусу, та виконавчого комітету, відсутності популістсько-критиканського підходу до розв’язання стратегічних питань розвитку міста, активній позиції
 5. Президенту України

  Закон
  Житомирська область утворена 22 вересня 1937 року. Вона розташована у двох природних зонах: північна її частина - у зоні Полісся, південна - у зоні Лісостепу.
 6. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 7. Зпрограми підготовки магістрів державного управління (2)

  Документ
  Затверджено на засіданні Науково-методичної ради Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України (протокол №1, від 16.
 8. Зпрограми підготовки магістрів державного управління (1)

  Документ
  1.Для прийому державних іспитів та захисту магістерських робіт створюється державна екзаменаційна комісія. Персональний склад комісії затверджується наказом президента Академії.
 9. Про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва в Київській області на 2011-2012 роки за 2011 рік

  Документ
  Упродовж 2011 року державна політика розвитку малого підприємництва на регіональному та місцевому рівнях здійснювалася відповідно до затверджених місцевих програм розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки, Програми розвитку
 10. Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку

  Документ
  Розбудова суспільства на засадах громадянських цінностей і формування властивостей правової і соціальної держави вимагає переосмислення багатьох державно-правових реалій, серед яких особливе місце займає служба.
 11. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 12. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 13. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 14. Пашка Серія «митна справа в україні»

  Кодекс
  Авторський колектив: В.Н. Андрійчук, Н.А. Бєлоус, І.Г. Бережнюк, Є.М. Березний, І.В. Бєрьозкін, Л.М. Білецька, Г.А. Болдишев, С.О.Бондарчук, В.В. Будикіна, Ю.
 15. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
Страницы:

1