Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
В данной программе освещены те вопросы, с которыми встречается младшая медицинская сестра в практической деятельности и повседневной жизни. Курс вклю...полностью>>
'Пояснительная записка'
Курс «Криминологии» состоит из двух органически взаимосвязанных между собой разделов: в общей части, которая включает в себя теорию криминологии как ...полностью>>
'Реферат'
Метою даного циклу наукових праць є дослідження капіталу як об’єкту вартісного виміру в бухгалтерському обліку, визначення концептуальних підходів до...полностью>>
'Лекція'
Спортивні результати як атрибут спорту. Фактори і тенденції їхньої динаміки. Типи критеріїв спортивних результатів. Історичні тенденції динаміки спорт...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Закон україни про інноваційну діяльність (1)

  Закон
  Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки України
 2. Закон україни про інноваційну діяльність (2)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними  України від 26 грудня 2002 року N 380-IV, від 27 листопада 2003 року N 1344-IV, від 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
 3. Законом України Про інвестиційну діяльність, Законом України Про господарські товариства, Адміністративним кодексом України

  Закон
  Єдине, систематизоване функціональне об’єднання доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних - це:
 4. Закон України Про Єдиний митний тариф

  Закон
  Визначений цим Законом порядок формування та застосування Єдиного митного тарифу України ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ) при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів встановлюється
 5. Державна політика підтримки інвестування в інноваційну діяльність в Україні

  Документ
  В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого значення.
 6. Закон України (92)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними  Законами України  від 26 грудня 2002 року N 380-IV,  від 27 листопада 2003 року N 1344-IV, від 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
 7. Закон україни про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні

  Закон
  Метою Закону є створення правової бази для концентрації ресурсів держави на провідних напрямах науково-технологічного оновлення виробництва та сфери послуг у країні, забезпечення внутрішнього ринку конкурентною наукоємною продукцією
 8. Модуль 1 Інноваційна діяльність в Україні як фактор забезпечення її економічного розвитку

  Документ
  Указ Президента України 11.07.2006 №606 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року "Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України"».
 9. Закон україни (68)

  Закон
  Цей Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов'язані із створенням та функціонуванням наукових парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та
 10. Закон україни (50)

  Закон
  Цей Закон прийнято з метою стабілізації будівництва, підвищення платоспроможності населення, забезпечення реалізації житлових прав громадян, які потребують державної підтримки, стимулювання розвитку будівельної та суміжних галузей
 11. Закони України 13

  Закон
  Стаття 7. Технічні засоби, що працюють на альтернативних видах палива, та порядок підтвердження здатності технічного засобу працювати на альтернативних видах палива 56
 12. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків"

  Документ
  Затвердити Програму діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків" ( ) і подати її на розгляд Верховної Ради України.
 13. Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції» (2)

  Закон
  Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» разом («у пакеті») із ще одним Законом – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» – остаточно прийнято Верховною
 14. Г. М. Доброва Грига В. Ю. Теоретичні та практичні аспекти використання наукових результатів нан в економіці України Київ 2010 ббк 65. 9 (Укр)-5

  Документ
  Грига В.Ю. Теоретичні та практичні аспекти використання наукових результатів НАН в економіці України (Вид. друге, переробл.). Монографія – Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.
 15. Постанови кабінету міністрів україни зміст

  Документ
  Про схвалення пропозицій Української Сторони до Програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу на 1996-1 роки (Індикативна програма ТАСІС на 1996-1 роки) та позиції щодо проведення переговорів з Комісією Європейського
Страницы:

1