Рекомендуем ознакомиться

'Анкета'
Диагностическая методика выявляет степень профессионального выгорания. Может использоваться как для самодиагностики, так и при профессиональной работ...полностью>>
'Программа'
Приступая к изучению данного курса, студент должен обладать первичными знаниями о государстве и праве в рамках учебного курса «Обществознание», изуча...полностью>>
'Документ'
Подразделение норм труда по видам работ основано на различиях в характере применяемых средств труда. При определении нормы труда используются два осно...полностью>>
'Документ'
Приглашаем всех на пешеходную экскурсия по Амстердаму. Сегодня нас будет удивлять, манить и притягивать необычный город.  А еще… здесь есть то, что л...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Закон україни про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності

  Закон
  Цей Закон встановлює режим здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності, відповідальність за порушення його норм та визначає повноваження і функції державних органів під час здійснення контролю
 2. 2. Закон України Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності

  Закон
  Цей Закон встановлює режим здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності, відповідальність за порушення його норм та визначає повноваження і функції державних органів під час здійснення контролю
 3. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності

  Закон
  [У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом України N 860-IV від 22.
 4. До бакалаврської програми «правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» ухвалено : на засіданні кафедри міжнародного та європейського права

  Документ
  Навчальна дисципліна “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності” має за мету забезпечити комплексними знаннями щодо внутрішньодержавних (національних) та міжнародних нормативно-правових актів, що розкривають положення сфери
 5. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 6. Указу Президента України від 18 червня 1994 року n 319 Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незакон

  Закон
  Це Положення розроблено відповідно до статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 17 липня 1995 р.
 7. Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства (7)

  Документ
  Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 7.050106 "Облік та аудит".
 8. Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України станом на 27 лютого 2012 р. № п\п Реєстр. № у вру назва закон

  Закон
  про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають українсько-польський державний кордон, підписаної
 9. Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України станом на 10 лютого 2012 р. № п\п Реєстр. № у вру назва закон

  Закон
  про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають українсько-польський державний кордон, підписаної
 10. Тексти лекцій містять вимоги й рекомендації до виконання, оформлення, структури текстів лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка". Укладач

  Диплом
  Тексти лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка" за напрямами підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства", 6.030509 - "Облік і аудит" /Снопенко Г.
 11. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» Для окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 060100 «Правознавство»

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.
 12. Міністерство освіти І науки україни київська державна академія водного транспорту імені гетьмана петра конашевича-сагайдачного (2)

  Документ
  Методичні вказівки схвалені та рекомендовані до друку на засіданні методичної ради факультету економіки транспорту КДАВТ 28 листопада 2005 р., протокол № 2.
 13. Закони україни, акти президента україни, кабінету міністрів україни та національного банку україни, які складають правову основу діяльності митної служби україни станом на 01

  Закон
  ЗАКОНИ УКРАЇНИ, АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ПРАВОВУ ОСНОВУ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 14. Робоча навчальна програма дисципліни затверджено на засіданні кафедри міжнародного приватного та митного права імв 16 лютого 2001 р., протокол №7

  Документ
  1.1. Поняття і визначення. Туризм, турист, туристична діяльність, туристичні послуги, екскурсант, мандрівник, міжнародний туризм, внутрішній туризм, іноземний туризм, зарубіжний туризм, матеріальна (виробнича) послуга, нематеріальна
 15. Ю. Р. Мірошниченком (№142) ЗаконУкра ї н и Про внесення змін до деяких закон

  Закон
  (щодо діяльності Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується
Страницы:

1