Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Брайан Бурроу работал обозревателем «Wall Street Journal» в Нью-Йор­ке, Питтсбурге и Хьюстоне; является выпускающим редактором жур­нала «Vanity Fair»...полностью>>
'Кодекс'
Компания в соответствии со ст.214.1 Налогового Кодекса РФ является налоговым агентом по исчислению, удержанию и уплате в бюджет НДФЛ по операциям с ц...полностью>>
'Самостоятельная работа'
Целью данного курса является подготовка инженерных кадров, знающих и умеющих использовать методы и средства автоматизированного проектирования, котор...полностью>>
'Документ'
В рамках подготовки заседания Комитета АРБ по развитию финансово-кредитного механизма малого и среднего предпринимательства, которое состоялось 17 ма...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Закон україни (40)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 липня 2010 року N 2462-VI, від 10 липня 2010 року N 2487-VI, від 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
 2. Закон україни про виконавче провадження

  Закон
  (У тексті Закону слова "відділу Державної виконавчої служби" у всіх відмінках і числі замінено словами "відділу державної виконавчої служби" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 10 липня 2003 року N 1095-IV)
 3. Закону України "Про охорону праці"

  Закон
  Внести зміни до Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст. 668; 1996 р., N 31, ст. 145; 1 р., N 34, ст.
 4. Закон україни (83)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 грудня 2005 року N 3201-IV, від 22 грудня 2005 року N 3273-IV, від 23 лютого 2006 року N 3480-IV,
 5. Закону України "Про зайнятість населення" (1)

  Закон
  Відповідно до ст.14 Закону України “Про зайнятість населення“, керуючись ст.27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою сприяння зайнятості населення міста міська рада ухвалила:
 6. Закон україни «Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти»

  Закон
  Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також запобігання проявам корупції у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення
 7. Закон україни про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти

  Закон
  (З 1 вересня  2007 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені абзацами тридцять другим - тридцять п'ятим підпункту 17 пункту 1 розділу I Закону України від 1 грудня 2006 року № 424-V,
 8. Закон україни про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами

  Закон
  Положення пункту 1.17 статті 1, пункту 8.1, абзаців першого, третього, четвертого підпункту 8.2.1 пункту 8.2, пункту 8.4, підпунктів 8.6.1 - 8.6.3 пункту 8.
 9. Закон україни про оподаткування прибутку підприємств

  Закон
  1.8. Корпоративні права - право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації
 10. Закон України «Про статус народного депутата України»

  Закон
  Цей Закон визначає статус (права, обов'язки і відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді України та за її межами, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень.
 11. Закон України про державний контроль за використанням та охороною земель

  Закон
  Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і спрямований на забезпечення раціонального використання і відтворення природних ресурсів та охорону довкілля.
 12. Закон України (92)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними  Законами України  від 26 грудня 2002 року N 380-IV,  від 27 листопада 2003 року N 1344-IV, від 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
 13. Закон україни про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

  Закон
  (У тексті Закону слова "державної виконавчої влади" замінено словами "виконавчої влади", слова "місцевого і регіонального самоврядування" і "місцевого та регіонального самоврядування" замінено
 14. Закон України «Про фізичну культуру І спорт»

  Закон
  З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та інших законодавчих актів України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I.
 15. Закон україни про фінансово-кредитні механізми І управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю

  Закон
  (У тексті Закону слово "угода" в усіх відмінках і числах замінено словом "договір" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 15 грудня 2005 року N 3201-IV)