Рекомендуем ознакомиться

'Образовательная программа'
Образовательная программа школы - основополагающий документ, устанавливающий приоритеты образования и школьной политики, стратегию и основные направл...полностью>>
'Книга'
I.1. Тем временем, пока я в молчании рассуждал сам с собою и записывал стилем на табличке6 горькую жалобу, мне показалось, что над моей головой явила...полностью>>
'Диплом'
Міністерству освіти і наукиАвтономної Республіки Крим,управлінням освіти і науки обласних,Київської та Севастопольськоїміських державних адміністраці...полностью>>
'Документ'
При испытании на растяжение на ряду с пределом прочности различают предел текучести – это напряжение при котором растяжение образца происходит без ув...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Закарпатської області вiд 22. 11

  Документ
  Відповідно до статей 6, 25 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, з метою оперативного інформування про важливі суспільно-політичні та резонансні події,
 2. Україна розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області (8)

  Документ
  Про стан військового обліку і бронювання військовозобов’язаних на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах і органах місцевого самоврядування району по підсумках перевірок в 2011 році
 3. Книга "Аграрне право України" 2-е видання

  Книга
  Кон- ституцiя України визнала землю обєктом права власностi Українського народу. Колективно-кооперативнi сiльськогос- подарськi пiдприємства, акцiонернi товариства, спiлки селян, селянськi (фермерськi) i приватнi пiдсобнi господарства
 4. Сучасні відроги Карпат омивалися морськими хвилями, а в лісах росли пальми

  Документ
  Верхнє Потисся розміщене на північно-східній окраїні Карпато-Дунайського ареалу, оточеного гігантською гірською системою протяжністю 1500км. низинною та середньою течією Дунаю.
 5. Одеська національна юридична академія (5)

  Документ
  Актуальність теми. У сучасному світлі світових глобалізаційних перетворень жодна національна економічна система не може функціонувати ізольовано. Специфіка природних умов, географічного розташування, нерівномірність економічного розвитку
 6. Дзасідань Верховної Ради України на 19-22 квітня 2011 року Реєстр номер Субєкт ініціативи Назва закон

  Закон
  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень (вiд 15.
 7. України план заходів щодо реалізації Стратегії в наступному році. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою км n 1190 ( 1190-2011-п ) від 16. 11. 2011 } Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади

  Документ
  2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити у тримісячний строк проекти регіональних стратегій розвитку на період до 2015 року та подати їх на розгляд відповідних рад.
 8. Та розвитку земельного законодавства україни

  Закон
  Здійснення земельної реформи, яка започаткована постановою Верховної Ради України “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року, пов’язане з проведенням комплексу заходів (економічних, соціальних, правових, екологічних та ін.
 9. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 10. Етноніміка між наукою та політикою

  Документ
  ©  Євген Наконечний. Украдене ім'я: чому русини стали українцями. 3-є доповнене і виправлене видання. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України,  Львів 2001.
 11. Євген Наконечний украдене ім'Я чому русини стали українцями

  Документ
  На перший погляд, що може бути спільного між однією з ділянок, а навіть підділянок, лінгвістики — етнонімікою (як частиною ономастики — в загальному, науки про власні назви) — та політичною діяльністю.
 12. Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Державний інститут розвитку сім’ї та молоді національний звіт

  Документ
  (а) Політика держави, національне законодавство, що сприяє здійсненню прав дитини, закріплених у Конвенції; зміни у національному законодавстві відповідно до принципів та положень Конвенції 6
 13. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (3)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 14. Кость історія української журналістики (2)

  Документ
  Запропоноване видання – один із перших навчальних посібників, в якому показано історію західноукраїнської преси першої половини XX ст. Автор зокрема з’ясовує ідейно-концептуальні засади її функціонування та періодизацію журналістського процесу.
 15. Пашка Серія «митна справа в україні»

  Кодекс
  Авторський колектив: В.Н. Андрійчук, Н.А. Бєлоус, І.Г. Бережнюк, Є.М. Березний, І.В. Бєрьозкін, Л.М. Білецька, Г.А. Болдишев, С.О.Бондарчук, В.В. Будикіна, Ю.
Страницы:

1