Рекомендуем ознакомиться

'Инструкция'
1.1. При заготовке металлолома возможно попадание в него локальных источников ионизирующего излучения либо металлических изделий, имеющих радиоактивн...полностью>>
'Рассказ'
Четвертый том собрания сочинений Эдгара По представлен циклом произведений, обозначенных в творчестве писателя как «Рассказы, не входившие в прижизнен...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образовани...полностью>>
'Публичный отчет'
Открытое акционерное общество «Смоленская городская типография», образовано путем приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами (1)

  Документ
  Найбільш загальні рекомендації по управлінню трудовою діяльністю розробляє міжнародна організація праці (МОП). Яка має свої представництва в різних країнах.
 2. Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами (2)

  Документ
  Найбільш загальні рекомендації по управлінню трудовою діяльністю розробляє міжнародна організація праці (МОП). Яка має свої представництва в різних країнах.
 3. Програма вступних випробувань за спеціальністю „Управління персоналом та економіка праці освітньо-кваліфікаційного рівня

  Документ
  2.4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник /Г.Н. Клименко, В.П. Нестерен-ко, Л.О. Каліщенко та ін. - 2-ге вид. - К.: Вища школа, знання, 1997.
 4. «Управління персоналом І економіка праці»

  Навчально-методичний посібник
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму
 5. Управління продуктивністю праці з огляду на тип виробництва підприємства

  Документ
  Актуальність теми. Державна програма розвитку промисловості на 2003-2011 роки базується на Концепції державної промислової політики України й передбачає прискорення розвитку промисловості шляхом системного залучення сучасних організаційних,
 6. План Вступ Предмет І сутність менеджменту. Організація як об’єкти управління. Закони, закономірності та принципи менеджменту

  Закон
  Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення міжнародного поділу праці, формування сучасних організацій (транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзингових об'єднань тощо) вимагають
 7. Психологія управління як наука

  Документ
  Психологія управління - це відносно молода галузь науки. Виникла вона з домінуванням у суспільстві поняття „менеджмент”. Оксфордський словник англійської мови розкриває зміст цього терміна так: спосіб, манера спілкування з людьми, мистецтво керування.
 8. Передмова 2 розділ 1 методологічні засади управління органами державної податкової служби 3

  Документ
  Курс “Організація роботи та управління органами державної податкової служби України” вивчається у зв’язку з підпорядкованістю Академії державної податкової служби України Державній податковій адміністрації України і ставить за мету
 9. Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 20-22 жовтня 2011 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011.
 10. Еволюція ролі людського ресурсу в управлінні промисловим під-приємством

  Документ
  Економічні реформи, що впроваджуються за останнє десятиліття в Ук-раїні, істотно змінили статус суб'єкта господарювання як основної ланки еко-номіки. Формування соціально-орієнтованого ринку ставить промислове під-приємство в принципово
 11. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 12. Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій загальні основи державного управління

  Документ
  ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ,
 13. Загальна характеристика роботи (3)

  Документ
  Актуальність теми дисертаційного дослідження. Використання теорії і практики міжнародного менеджменту у сфері управління глобальними інвестиційними проектами на сучасному етапі розвитку економіки України потребує нових підходів та
 14. Загальна характеристика роботи актуальність теми (25)

  Документ
  Актуальність теми. В умовах формування глобальної інноваційної системи, посилення конкуренції у парадигмі «економіки знань» особливо важливого значення для підвищення конкурентоспроможності національних економік, їх сталого збалансованого
 15. Загальна характеристика роботи актуальність теми (66)

  Документ
  Актуальність теми. Початок ХХ ст. характеризується новими всеосяжними глобальними процесами в техніці, технології й економіці. Виходячи з того, що для досягнення основної мети будь-якого виробництва – отримання максимуму прибутку
Страницы:

1