Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
1. Відповідно до мети, завдань, плану внутрішкільного контролю визначити для відвідування конкретний урок чи систему уроків (учитель, предмет, клас, ...полностью>>
'Публичный отчет'
полученные от покупателей, заказчиков Прочие доходы Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, ...полностью>>
'Документ'
Укрепление психического здоровья, обеспечение полноценного образования, гармонического формирования и развития подрастающего поколения являются важне...полностью>>
'Документ'
З метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних дан...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «фінанси, гроші та кредит»

  Документ
  Відповідь на запитання повинна бути написана студентом самостійно, містити реферативний виклад літературних джерел, умовні розрахункові приклади та особисті думки автора.
 2. Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни

  Документ
  Гроші та кредит: Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент».
 3. Навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання Київ 2006

  Методичні рекомендації
  Одним з головних напрямків впровадження в Україні економічних реформ є всебічний розвиток зовнішньоеконмічної діяльності (ЗЕД), міжнародне співробітництво підприємств.
 4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Поведінка споживачів" для студентів денної форми навчання окр "Магістр" спеціальності 050108 "Маркетинг"

  Документ
  Метою вивчення дисципліни “Поведінка споживачів” є набуття знань та практичних навичок відносно роботи із споживачами, управлінні їх поведінкою, формуванні і підтримці попиту споживачів на свої товари та послуги, виявленні свого споживача
 5. Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання

  Конспект
  Так сталося, що реалії сьогодення диктують нам все більш жорсткіші умови суспільного буття: треба знати простіші юридичні поняття, бути в курсі змін в діючому законодавстві, мати певну правову базу.
 6. Курс "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" відноситься до числа спеціальних базових фінансових дисциплін. Предмет курсу

  Документ
  Предмет курсу – гроші, кредит, грошово-кредитна система сучасних зарубіжних країн. Специфіка курсу полягає у вивченні грошей та кредиту зарубіжних країн не тільки у відтворювальному аспекті, але й з точки зору закону грошового обігу,
 7. Програма переддипломної практики для студентів заочної форми навчання (іі-вища) спеціальності 050104 «фінанси»

  Диплом
  В умовах утвердження ринкових засад господарювання суттєво змінюються вимоги до стилю та організації роботи як фінансових органів, які вимагають підвищення рівня професіоналізму і компетентності їх працівників, так фінансової діяльності
 8. Тематичний план дисципліни 3 Зміст дисципліни по темах 5

  Документ
  Навчальна дисципліна "Страхування" входить, як обов’язкова дисципліна, до програм фахової підготовки студентів по освітньо-кваліфікаційному рівню “бакалавр”.
 9. Ційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Облік у банках" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямом 6

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Облік у банках" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"
 10. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» Для окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 060100 «Правознавство»

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.
 11. Методичні рекомендації з дисципліни фінансове право для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 03040101 «Правознавство»

  Методичні рекомендації
  Фінансове право – це самостійна галузь публічного права, що регулює суспільні відносини у сфері мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів держави з метою забезпечення виконання
 12. Тимчасова навчальна програма з дисципліни бухгалтерський облік та статистика для студентів денної І заочної форми навчання спеціальності 130102 "Агрономія"

  Документ
  Курс “Бухгалтерський облік та статистика” для студентів, які навчаються на агрономічному факультеті є фундаментальною дисципліною і складається з двох розділів.
 13. Міністерство освіти І науки України Київський національний економічний університет Фінансовий облік – 1

  Документ
  Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни „Фінансовий облік – 1”, яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності „Облік і аудит”.
 14. Міністерство освіти І науки України (117)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). –Полтава.
 15. Навчально-методичний комплекс дисципліни " політична економія" для підготовки фахівців напряму 030508 "Фінанси І кредит" окр «Бакалавр»

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни „Політична економія” складено на основі нормативної програми навчальних дисциплін з Економічної теорії (для бакалавра з економіки та підприємництва), затверджена Департаментом кадрової політики,
Страницы:

1