Рекомендуем ознакомиться

'Памятка'
Дисциплина "Технологическое оборудование зерноперерабатывающих предприятий " (ТО) объемом 204 часа изучается в течение 8-го и 9-го семестро...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Актуальность темы диссертационной работы определяется резко возросшим интересом к физическим объектам с пониженной размерностью. К их числу относятся...полностью>>
'Документ'
Защита состоится 10 декабря 2009 года в 10-00 часов, в конференц-зале на заседании диссертационного совета Д 311.005.01 по присуждению учёной степени...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Життєвих досвідів пізнання!

  Документ
  Школо моя, радість моя, невпізнанною зробили тебе роки Та все ж ти така рідна, світла, дорога. Бо ти – колиска, ти – гавань, ти – рідний дім великої дружної сім’ї.
 2. Досвіду: «Впровадження елементів сучасних технологій у навчальний процес»

  Документ
  Петраківського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Катеринопільської районної ради Черкаської області
 3. В. О. Сухомлинський писав: Навчити дитину вчитися, дати їй уміння,за допомогою яких вона буде самостійно здійматися зі сходинки на сходинку довгого шляху пізнання, це одне з найскладніших завдань вчителя. Саме у його

  Документ
  Утвердження України як демократичної держави, з її прагненням стати членом європейської спільноти, потребує від освітнього процесу формування активного громадянина, патріота, з високим рівнем розвитку інтелекту, духовності, моральної
 4. План вступ Розділ Поняття емпатії та рефлексії, їх взаємозвязок при вирішені складних життєвих ситуацій 1 Проблема емпатії та рефлексії в психологічній літературі

  Документ
  Актуальність дослідження визначається необхідністю подальшої розробки теоретичних аспектів проблеми емпатії та рефлексії, їх взаємозв'язку при вирішенні людиною складних життєвих ситуації.
 5. Збірка містить тренінгові програми по роботі із дітьми, батьки яких знаходяться довгий час за кордоном та програму соціально-психологічного курсу "Тренінг життєвих цілей". Адресовано соціальним педагогам, які працюють з дітьми трудових мігрантів

  Документ
  На допомогу соціальним педагогам. Практично – методичний збірник для соціальних педагогів по роботі із дітьми, батьки яких знаходяться довгий час за кордоном.
 6. Життя та творчість Дмитра Павличка

  Документ
  XX століття виходить на останню пряму. З карти планети май­же щезли «білі плями», з'явилися чорні знаки екологічного без­глуздя. Амазонія — легені Землі — в сухотах.
 7. Рефлексія саморозвитку вчителя І учня щодо формування життєвих компетентностей особистості

  Документ
  Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. Ці зміни стосуються усіх сфер нашого буття: техніки, що нас оточує, політики, яка проводиться в державі, цінностей, на які орієнтуються люди.
 8. Досвід роботи з упровадження інтерактивних І мультимедійних технологій на уроках української літератури як засобу формування компетентної особистості Досвід роботи з упровадження інтерактивних І мультимедійних технологій на уроках української літератури як засобу формування компетентної особистості

  Урок
  Метою загальноосвітньої школи ХХІ ст. — формування особистості, здатної вийти за межі отриманих знань, відкритої до інновацій, спроможної повноцінно реалізуватися в майбутньому дорослому житті.
 9. Відділ освіти Харцизької міської ради Міський методичний кабінет Застосування методу проектів у викладанні іноземної мови як засіб створення навчальної середи формування та розвитку життєвих компетентностей учнів (навчально-методичний посібник)

  Навчально-методичний посібник
  У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали, які стануть у нагоді вчителям іноземної мови в організації проектної діяльності під час навчальних занять з учнями.
 10. Проект: «Шкільна кваліметрична лабораторія: моніторинг ключових життєвих компетентностей» Автор проекту

  Документ
  Перший етап: підготовчий (2008-2009 навч. рік) Аналіз стану освітнього процесу в закладі. Вивчення літератури з проблеми. Накопичення емпіричного матеріалу,
 11. Зашкільну педагогічну практику методик, що не лише стимулюють пізнавальну й творчу активність вихованців, а й сприяють формуванню в них життєвих компетентностей

  Документ
  Оптимізація системи позашкільної освіти в Україні безпосередньо пов’язана з розробленням та впровадженням у позашкільну педагогічну практику методик, що не лише стимулюють пізнавальну й творчу активність вихованців, а й сприяють формуванню
 12. "життя старокостянтинівщини" (1)

  Документ
  Для національної економіки є дуже актуальним використання альтернативних джерел енергії, підвищення енергоефективності та диверсифікація джерел енергопостачання
 13. Формування психологічної компетентністі особистості як умови успішного подолання життєвих криз

  Документ
  Найбільш точними характеристиками сучасного світу є складність, розмаїтість, динамічність, суперечливість та досить незначна прогнозованість. Такий світ звичайно ж вимагає і певних психологічних якостей від людей, які намагаються
 14. Проектна діяльність як засіб формування життєвих компетентностей молодших школярів

  Документ
  Одне з головних завдань вчителя початкових класів Олефіренко Н.Г. – прагнення того, щоб знання учнів були не кінцевою метою, а засобом інтелектуального, морального, емоційного, естетичного розвитку.
 15. Життя це тільки мить між минулим та майбутнім

  Документ
  У кожної людини роки життя асоціюються перш за все з цікавим насиченим життям. А зробити його саме таким і наповнити свій час цікавими знайомствами і приємним спілкуванням можемо тільки самі.
Страницы:

1