Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Володимир Мельниченко — доктор історичних наук (1988), член-кореспондент АПН України (2003), заслужений діяч науки України (2004), лауреат Національн...полностью>>
'Документ'
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 ноября 2011 года № 2598 «Об утверждении Перечня олимпиад школь...полностью>>
'Изложение'
Сегодня, ребята, мы будем говорить о любви. Сколько раз звучала на уроках эта тема: Татьяна Ларина и Евгений Онегин, Печорин и Мэри, Обломов и Ольга ...полностью>>
'Документ'
Додаток 2. Стратегічні, оперативні цілі та заходи з виконання Середньострокової програми економічного і соціального розвитку міста на період 2011-201...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Жиленко В. П., доц, канд екон наук; Божаткін С. М., викладач кафедри підприємництва та основ менеджменту; Марущак С. М

  Документ
  Жиленко В.П., доц, канд. екон. наук; Божаткін С.М., викладач кафедри підприємництва та основ менеджменту; Марущак С.М., викладач кафедри економіки та організації виробництва
 2. Національна академія наук україни рада по вивченню продуктивних сил України На правах рукопису Носуліч Тетяна Миколаївна

  Документ
  Актуальність теми. На сучасному етапі становлення України ефективне формування продуктивних сил є важливим питанням її розвитку. Людина як основний формуючий елемент виводиться на перший план, особливо з огляду на соціалізацію державної
 3. Кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації (1)

  Документ
  Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28-30 січня 2011 р.
 4. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 5. Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІ суми Вид-во Сумду 2008

  Документ
  У збірнику представлені матеріали (тези і доповіді) VII Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», присвяченої 60-річчю університету.
 6. Національний університет біоресурсів І природокористування України

  Документ
  Приватизаційні процеси та корпоратизація агропромислових підприємств в Україні, зокрема в молокопереробній промисловості, зумовили створення та розвиток акціонерної форми капіталу.
 7. Донецька філія Центру гуманітарної освіти Національної академії наук України Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка Лабораторія підручників Українського культурологічного центру проблеми сучасного підручника середньої І вищої школи збірник наукових праць

  Документ
  Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи. Зб. наук. праць. Випуск 3. / Упорядкування і наукова редакція: В.В.Оліфіренко, В.С.Білецький. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005.
 8. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 9. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Двадцять перше сторіччя є свідком перевороту в нашій уяві про комунікації та засоби обміну інформацією. Супутники, оптиковолокно, мікрочіпи, комп’ютери, Інтернет привели нас до ери високих комп’ютерних технологій.
 10. Ноземна філологія inozemna philologia 2007. Вип. 119. С. 3-6 2007. Issue 119. Р. 3-6

  Документ
  Children’s literature that deals with hopelessness and specifically with the response to it known as self-harming is a relatively recent trend. Texts such as these can provide new narrative strands that for some will simply be interesting,
 11. Журналістика, філологія та медіаосвіта: у 2 т. Полтава: Освіта, 2009. 436 с

  Документ
  Степаненко М.І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор Полтавського державного педагогічного університету імені В.
 12. Електронне наукове фахове видання, засноване у грудні 2006 року (виходить 4 рази на рік) Випуск 6(14) Київ, 2009 р

  Документ
  Головний редактор - Биков В.Ю., доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Заступник головного редактора - Олійник В.В., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Заступник головного редактора - Шут М.
 13. Перелік умовних скорочень (3)

  Документ
  Додаток В. Пропозиції з удосконалення нормативно-правового регулю­вання відносин щодо створення, використання кінематографічного твору та розпоряджання правами інтелектуальної власності на нього
 14. Софія Філоненко концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90-х років ХХ століття монографія

  Документ
  Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90-х років ХХ століття: Монографія. – К., Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 156 с.
 15. Правила чергування прийменників у І в 21 Правила чергування прийменників з, із, зі 22

  Документ
  Після надбання Україною незалежності українська мова здобула статус державної (ст.10 Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року), тобто стала мовою, обов’язковою для використання у законодавстві,
Страницы:

1