Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Руководители: М.В.Филимонов – директор ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции», Н.М.Груша – директор Департамента по ядерной энергетике Ми...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа основана на требованиях Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 230...полностью>>
'Документ'
П 84 рабочей учебной программы для слушателей факультета повышения квалификации КЮИ МВД России / сост.: О.В. Артюшина. – Казань: КЮИ МВД России, 2010...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
8. Организация экскурсионного обслуживания в гостиницах и туристских комплексах (на конкретном примере). 9. Организация досуга проживающих в гостиниц...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (2)

  Документ
  Расширение словарного запаса студентов неязыковых специальностей на занятиях английского языка с помощью лексических упражнений к текстам экономической направленности ……
 2. Центральноукраїнський регіональний навчальний центр

  Документ
  Ми живемо в суперечливий і цікавий час. З одного боку існує досить значна кількість організацій, фондів і установ, які мають значні фінансові ресурси і які готові надати благодійну допомогу на реалізацію проектів високої суспільної
 3. Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2008 рік взяти до відома (додаток 1)

  Закон
  Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 4. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 5. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 6. Київський національний університет імені Тараса Шевченка на правах рукопису Каніщенко Наталія Генадіївна

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Сучасний розвиток економічної системи України характеризується значними змінами в організації виробництва на національному і міжнародному рівнях, що є основою для активного формування нового типу економічних
 7. Міністерство освіти та науки україни тернопільський національний економічний університет на правах рукопису кривоус віталій богданович

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Випереджаюче економічне зростання країн сучасного світу неможливе без запровадження інновацій та широкої інтеграції. Розвиток світової економіки через переорієнтацію виробництва на експорт високотехнологічної
 8. Теоретико-методичні основи дослідження розвитку видавничо-поліграфічного комплексу в умовах ринку регіональний ринок в системі факторів розвитку видавничо-поліграфічного комплексу

  Документ
  Ринок, сам по собі, є особливий інститут і одночасно сукупність багатьох інституціональних форм. Як інститут, він являє собою сферу окремих правових норм і правил, керуючись якими виконують свої угоди продавці і покупці, а з іншої
 9. Освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» На правах рукопису Кугаткіна Ольга Юріївна

  Документ
  Масштабні та географічно непропорційні потоки прямих іноземних інвестицій є характерною особливістю сучасного етапу розвитку світової економіки, що пояснюється, з одного боку, вичерпанням існуючого технологічного укладу, що унеможливлює
 10. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 11. Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»

  Конспект
  Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.092202 “Електричний транспорт” і 7.
 12. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 13. Національна академія наук україни рада по вивченню продуктивних сил України На правах рукопису Носуліч Тетяна Миколаївна

  Документ
  Актуальність теми. На сучасному етапі становлення України ефективне формування продуктивних сил є важливим питанням її розвитку. Людина як основний формуючий елемент виводиться на перший план, особливо з огляду на соціалізацію державної
 14. Національна академія наук україни біобібліографія вчених України микола григорович чумаченко

  Документ
  Микола Григорович Чумаченко. Біобібліографія до 75-річчя / Упоряд. В.І. Дудіна, С.В.Калабухова, І.А.Кузнєцова; Вступ. ст. О.І.Амоша, А.А. Чухно; Відп.
 15. Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)

  Документ
  Регіональна типологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к. за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія», 2010 р.