Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумаг...полностью>>
'Документ'
В статье рассмотрены предлагаемые в работах современных экономистов показатели налоговой нагрузки и предложены, построенные автором на основе соотнош...полностью>>
'Документ'
Автори: дослідники Науково-дослідного центру правової інфор­матики Академії правових наук України та Академії державної по­даткової служби України: В...полностью>>
'Документ'
При переходе от бедности постсоциалистическая Россия - терпимое корпоративное общество, созидательно стремящееся к повышению качества жизни (материал...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Актуальні проблеми сучасної економічної науки

  Документ
  Собко О.М., директор Українсько-польської програми фінансів і страхування ТНЕУ, к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;
 2. Авторські права на текст програми "Географія. Економіка, 6-11 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми

  Документ
  Авторські права на текст програми “Географія. Економіка, 6-11 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення)
 3. Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 20-22 жовтня 2011 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011.
 4. 18006, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460 Наукові інтереси: Визначення особливостей економічного зростання та розвитку в умовах цивілізаційних змін, методологія соціальних наук

  Документ
  У цьому номері журналу надруковано наукові статті, в основі яких – доповіді вчених-економістів та практиків, що брали участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економіки 2009» (м.
 5. Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012

  Документ
  інформація Випускники факультету готові ефективно управляти державними фінансами, організовувати фінанси підприємств, управляти фінансовими потоками, виконувати операційну роботу в банках, здійснювати податкове планування на підприємствах
 6. Міністерство освіти І науки україни хмельницький національний університет на правах рукопису лук‘янова валентина вячеславівна

  Документ
  Актуальність теми. Економіка України розвивається у нестабільному політичному, соціальному та економічному середовищі за несприятливих, а почасти – кризових і екстремальних умов.
 7. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління звіт про роботу за 2010 рік

  Документ
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут, академія) є вищим навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки
 8. Національний науковий центр “інститут аграрної економіки” української академії аграрних наук

  Документ
  Сільське господарство України є одним із найбільших секторів національної економіки, який здійснює визначальний вплив на соціально-економічний стан суспільства та продовольчу безпеку, має вагоме значення для розвитку внутрішнього
 9. Методика аналізу та оцінки стійкого розвитку регіону Аналіз та оцінка стійкого розвитку регіонів України

  Документ
  Актуальність теми. Формування сучасної економічної системи України потребує невідкладного збереження балансу трьох видів ресурсів: економічних, природних та людських, що утворюють соціо-еколого-економічну систему, при відсутності
 10. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет рада молодих вчених (1)

  Документ
  Координатор роботи пленарного засідання: голова Ради молодих вчених, докторант кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ, кандидат економічних наук, доцент Монастирський Григорій Леонардович.
 11. Національна академія наук україни (7)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм,
 12. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 13. Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» На правах рукопису тимощук мирослава Романівна

  Документ
  У ринкових умовах господарювання змістилися наголоси з вирішення поточних організаційно-виробничих завдань на формування та досягнення довгострокових цілей розвитку підприємств.
 14. Одеська національна юридична академія (2)

  Документ
  Актуальність теми обумовлена особливим місцем, яке займає банківська система в кожній державі, і зайняла в Україні після переходу самостійної держави до ринкової економіки.
 15. В. П. Вишневський член-кореспондент нан україни, доктор еко­номічних наук, професор Донецької національного університету

  Документ
  I У навчальному посібнику викладено теорстико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних сгатисгачних даних та інших