Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Исполнение местного бюджета за 2010 год составило по доходам в сумме 268 млн. 849 тыс. рублей и по расходам в сумме 266 млн. 825 тыс. рублей. Профици...полностью>>
'Методические рекомендации'
Широкова, Л.В. “Мой край родной, мой Север милый ”: беседа по творчеству вологодской поэтессы Ольги Фокиной / Л.В. Широкова Читаем, учимся, играем....полностью>>
'Курсовая'
III.Введение – важная составная часть курсовой работы. Во введении необходимо обосновать актуальность темы, дать анализ литературы и иных источников,...полностью>>
'Документ'
Модернизация в широком смысле зависит от количественных и качественных параметров всех социальных слоев общества, и конечно, молодежного социума, его...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка І підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава, Полтнту імені Юрія Кондратюка, 2006, 106 с

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”).
 2. Економічна й соціальна рада Французької Республіки Економічна й соціальна рада – шлях до демократії майбутнього

  Документ
  Усі демократії світу, в тому числі й французька, прагнуть нових цінностей і способів для побудови свого майбутнього, для захисту від інколи трагічних нападів і, в будь-якому разі, щоб забезпечити більш постійне й пряме виявлення народної волі.
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Національна економіка»

  Конспект
  У сучасному уявленні під національною економікою прийнято розуміти народне господарство конкретної країни. Це сукупність усіх суб’єктів, що поєднані у єдиний організм багатосторонніми економічними зв’язками та інтересами.
 4. Методичні рекомендації І тематика курсових робіт для студентів напрямів підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030503 «Міжнародна економіка», 030504 «Економіка підприємства», 030507 «Маркетинг», 030508 «Фінанси І кредит»

  Методичні рекомендації
  Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри зовнішньоекономічної діяльності 24.12.2007 р., протокол № 6, методичної ради факультету економіки та менеджменту 19.
 5. Ради Київського національного економічного університету від 16 квітня 1998 року та наказом директора Криворізького економічного інститут від 30 червня 1998 року

  Документ
  Кафедра міжнародної економіка створена згідно з поставою Вченої ради Київського національного економічного університету від 16 квітня 1998 року та наказом директора Криворізького економічного інститут від 30 червня 1998 року.
 6. Розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми (1)

  Документ
  У статті розглянуті можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку продуктивних сил України в сучасних умовах соціально-економічних трансформацій.
 7. Розділ Теоретичні основи формування конкурентоспроможності національної економіки в умовах інноваційної конкуренції

  Документ
  Актуальність теми. Посилення міжнародної конкуренції, обмеженість природних ресурсів, соціальні та політичні проблеми економічного розвитку обумовлюють необхідність постійного удосконалення системи управління конкурентоспроможністю
 8. Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет на правах рукопису норік лариса олексіївна

  Документ
  На сучасному етапі економічного й соціального розвитку економіки України важливе значення має металургія, яка забезпечує 27% промислового виробництва держави, дає близько 40% валютних надходжень в Україну і понад 10% надходжень у державний бюджет.
 9. Теоретичні та методологічні основи реструктуризації регіонального промислового комплексу в умовах трансформації та глобалізації економіки

  Документ
  Актуальність теми. Ефективна діяльність промислового комплексу регіону забезпечується комплексною реструктуризацією, яка є визначальним чинником інтеграції національної економіки у світову економічну систему.
 10. Про діяльність робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції та міжнародна співпраця»

  Документ
  1.2. Державній податковій адміністрації в Тернопільській області забезпечити постійний моніторинг рівня прибутковості експортоорієнтованих підприємств та відповідність надходжень податку на прибуток показникам їх господарської діяльності.
 11. В умовах значної регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів держава повинна виконувати функції вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів

  Документ
  Озвучені Президентом України 4 березня 2012 року на розширеному засіданні Уряду соціальні ініціативи є як вкрай нагальними, своєчасними, так і складними за своїм змістом, обсягами, термінами виконання.
 12. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2007 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2007 р.
 13. Харківський національний економічний університет на правах рукопису степаненко вікторія олексіївна

  Документ
  Актуальність теми. В процесі становлення та розвитку ринкових економічних відносин в Україні достатньо відчутним для результатів діяльності підприємств стає вплив зовнішніх чинників, що, зокрема, створює труднощі для суб’єктів малого
 14. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2010 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2010 р.
 15. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2009 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2009 р.