Рекомендуем ознакомиться

'Биография'
После издания «Архипелага ГУЛАГа» (а оно произошло лишь в 1989 году) ни в русской, ни в мировой литературе не оставалось произведений, которые предст...полностью>>
'Решение'
Математическая модель операции в теории принятия решений. Оценки эффективности стратегий в условиях неопределенности. Критерий наилучшего гарантирова...полностью>>
'Программа'
Программа адресована логопедам и воспитателям дошкольных учреждений (групп) для детей с нарушениями речи, является руководством при обучении детей с ...полностью>>
'Образовательный стандарт'
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) представляет собой сово...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Управління освіти І науки Запорізької облдержадміністрації Комунальний заклад

  Документ
  У книзі представлені накази, положення та умови проведення обласних масових заходів для учнівської молоді з туристсько-краєзнавчого напряму на 2010 рік.
 2. Методические рекомендации для начальников, воспитателей, педагогов-организаторов пришкольных лагерей с дневным пребыванием составитель: В. И. Лоцман

  Методические рекомендации
  Пришкільний табір - самостійна адміністративна структура при загальноосвітньому навчальному закладі. Тому, як і будь-який заклад, пришкільний табір повинен мати цілий ряд документів,
 3. Узгоджено: Затверджено: Начальник відділу освіти Директор школи

  Документ
  Екскурсія до фізкультурно – оздоровчого комплексу та практичне заняття «Знайомство зі спеціальним спортивним обладнанням та особливості його використання.
 4. Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності" для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм"

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 - „Туризм”). Авт.
 5. 16 арпаття

  Документ
  Редакція залишає за собою право скорочувати і редаґувати надіслані матеріали, не порушуючи їхнього основного змісту. За достовірність фактів, цитат відповідальність несуть автори
 6. Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям розділ Науково теоретичні засади ознайомлення дітей з довкіллям

  Документ
  Кожна наука має свій предмет дослідження. Так, педа­гогіка вивчає проблеми виховання, навчання й освіти на різних сходинках розвитку особистості; психологія - за­кономірності та механізми розвитку психіки людини, математика - кількісні
 7. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 8. Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх

  Документ
  Соціальні трансформації сьогодення диктують необхідність вирішення проблеми адаптації молодого покоління до сучасного середовища. У спеціальному навчальному закладі для розумово відсталих дітей це завдання розглядається в системі
 9. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (2)

  Документ
  Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. ІІ. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 10. Відповідно до статей 8, 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" І постанови Кабінету Міністрів України від 14. 11

  Закон
  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності 
 11. Програма з краєзнавства для середніх загальноосвітніх навчальних закладів

  Диплом
  “Україна стане колись новою Грецією: прекрасне підсоння цього краю, весела вдача народу, його музичний хист, родюча земля, колись прокинуться: з тільки малих племен, якими були колись греки, повстане велика, культурна нація і її межі
 12. Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів (1)

  Документ
  Програми підготували: Я і Україна – Трикоз С.В., Географія – Липа В.О., Одинченко Л.К., Природознавство – Блеч Г.О., Основи здоров»я – Вдовіченко І.В.
 13. Передмова (11)

  Документ
  «\/іа езt \/ітa» - вважали римляни, закарбувавши цим висловом одвічне прагнення людини до пізнання світу. Рух є основою пізнання довкілля, людей, розширення власного Всесвіту, основою самовдосконалення і саморозвитку.
 14. Навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів визначений інструктивно-методичним листом від 07. 03. 2001 р

  Документ
  а у 5 - 11 (1 ) класах - менше 190 робочих днів.
 15. Лесі Українки " Затверджую"

  Документ
  На екзамені абітурієнт повинен продемонструвати передусім розуміння основних законів і закономірностей географічної науки та її практичного значення, перспективи розвитку.