Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Понятие и состав государственной территории Понятие юрисдикции государства Государственные границы, порядок их установления Допустимые способы измене...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится “__” 1996 г. в часов на заседании Диссертационного совета Д-018.03.01, по присуждению ученой степени доктора психологических наук пр...полностью>>
'Программа'
Основная цель семинара – получение теоретических и практических навыков по проведению хроматографических анализов объектов окружающей среды, изучение ...полностью>>
'Документ'
Страхование в Великобритании. Страхование в США. Страхование в Германии. Страхование в Японии. Организационно-правовые формы страховой деятельности....полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. 2 частини першої Протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В. Ф

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”
 2. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні (1)

  Документ
  У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму, та перспективи використання інфраструктури туризму тощо.
 3. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні (2)

  Документ
  У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму, та перспективи використання інфраструктури туризму тощо.
 4. В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів навчально-методичний посібник

  Навчально-методичний посібник
  В методичному посібнику надані програми факультативних курсів з екології для учнів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів, розроблений пакет дидактичних матеріалів для проведення занять з використанням різноманітних
 5. Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки наказ харків (1)

  Документ
  Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області
 6. Київського університету туризму, економіки І права

  Документ
  Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. / Гол. ред. В.С.Пазенок. - К.: КУТЕП, 2010. – Випуск 8 – 334 с.
 7. Професійна орієнтація старшокласників

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо організації процесу формування професійного самовизначення учнів старших класів. Цей процес не може бути стихійним, залежним від випадкових факторів.
 8. Програми з позашкільної освіти Науково-технічний напрям випуск 1 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України

  Документ
  Антоненко С. А., Антоненко Т. І., Биковська О. В., Вихренко Т. О., Гайдай Л. М., Галярник Р. А., Голубніча Л. І., Гусєв В. П., Дзезинський О. І., Домашенко В.
 9. К. Й. Кілінська доктор географічних наук, (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

  Документ
  Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: монографія / К. Кілінська, В. Руденко, Н. Аніпко, Н. Андрусяк, Н. Коновалова та ін.
 10. Програми з позашкільної освіти випуск №2 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України

  Документ
  Антоненко С. А., Антоненко Т. І., Биковська О. В., Вихренко Т. О., Гайдай Л. М., Галярник Р. А., Голубніча Л. І., Гусєв В. П., Дзезинський О. І., Домашенко В.
 11. Програми гуртків природничо-біологічного напрямку Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (1)

  Документ
  Концепція 12-річної освіти пе6редбачає оновлення й удосконалення змісту освіти і технологій навчання. Сучасне суспільство потребує підготовки фахівців із широким кругозором, творчим мисленням, практичним складом розуму, здатних забезпечити
 12. Програми гуртків природничо-біологічного напрямку Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (2)

  Документ
  Концепція 12-річної освіти пе6редбачає оновлення й удосконалення змісту освіти і технологій навчання. Сучасне суспільство потребує підготовки фахівців із широким кругозором, творчим мисленням, практичним складом розуму, здатних забезпечити
 13. Правила проведення комплексного державного екзамену (1)

  Документ
  Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на здобуття кваліфікації бакалавр з туризму (напряму підготовки 6.
 14. А України від 30 вересня 2010 року №926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" та пункту 9 доручення Прем’єр-міністра України М

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”
 15. Ої економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє

  Документ
  В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє.