Рекомендуем ознакомиться

'Сказка'
В детстве все любят сказки. И верят в них. Когда же люди становятся взрослыми, они начинают относиться к ним по-другому. Считается, что в «реальном»,...полностью>>
'Публичный отчет'
Организация и осуществление деятельности Контрольно-счётной палаты в  2011 году, а также подготовка годового отчета о результатах деятельности Контро...полностью>>
'Программа'
Программа разработана в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины и в ...полностью>>
'Документ'
«Развитие системы поддержки и социального обслуживания ветеранов и инвалидов войны, вооруженных конфликтов, членов их семей и семей погибших военнослу...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Д. В. Зеркалов Ю. О. Полукаров

  Документ
  Органызацыя та управлыння безпекою життєдіяльності Електронний ресурс : Навчальний посібник / Д. В. Зеркалов, Ю. О. Полукаров. – Електрон. дані. – К.
 2. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 040103 «геологія» (спеціалізація «гідрогеологія», «геохімія та мінералогія»)

  Документ
  Начальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є базовою нормативною дисципліною, що викладається на І курсі в І-му семестрі в обсязі 72 годин, з них лекцій - 36 годин, самостійна робота - 36 годин.
 3. 14. 3 Гідрохімічна та літохімічна характеристика басейну Дністра та Дністровського водосховища

  Документ
  Гідрохімічні обстеження басейну р.Дністер та Дністровського водосховища проводились учасниками ек­спедиції “Дністер” Товариства Лева протягом усіх років її роботи.
 4. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації

  Документ
  Навчально-методичний комплекс включає робочу програму, методичні рекомендації до вивчення всіх тем змістовних модулів, тематику індивідуальної роботи,
 5. Передмова (11)

  Документ
  «\/іа езt \/ітa» - вважали римляни, закарбувавши цим висловом одвічне прагнення людини до пізнання світу. Рух є основою пізнання довкілля, людей, розширення власного Всесвіту, основою самовдосконалення і саморозвитку.
 6. К. Й. Кілінська доктор географічних наук, (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

  Документ
  Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: монографія / К. Кілінська, В. Руденко, Н. Аніпко, Н. Андрусяк, Н. Коновалова та ін.
 7. Спеціалізація – «Технологія харчування»

  Документ
  - Нужна Тетяна Валеріївна, декан факультету харчування, канд. хім. наук, доцент кафедри хімії, тел. 335-43-55, E-mail: fh@dek.donduet.edu.ua, години 10.
 8. Cols=2 gutter=24> 2004/№3 Засновники

  Диплом
  Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя (Другий Всеукраїнський зліт підлітків-інструкторів Програми Міністерства освіти і науки України ПРООН/ЮНЕЙДС) 19
 9. А. Загальний опис факультету

  Документ
  Одним із чинників успіху діяльності випускаючих кафедр: кафедри товарознавства і експертизи непродовольчих товарів; кафедри товарознавства і експертизи продовольчих товарів; кафедри експертизи в митній справі; кафедри маркетингу і
 10. Міжнародна асоціація академій наук

  Документ
  РАДІОБІОЛОГІЧНІ ТА РАДІОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. Тези доповідей міжнародної конференції, м. Славутич, 11-15 квітня 2011 року. - Славутич: Фітосоціоцентр, 2011.
 11. Курс лекцій з соціології київ- 2007

  Курс лекцій
  Автор-упорядник – кандидат-філософських наук, доцент, завідуючий кафедрою соціогуманітарних дисциплін ІЗІТу при Національному авіаційному університеті, доцент Академії соціального управління Матвєєв В.
 12. Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 13. Ацій. Екстрена медична допомога рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

  Диплом
  У посібнику викладені питання управління ліквідацією медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. Наведено основні характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, особливості виживання людини в екстремальних умовах.
 14. І – Навчальний заклад

  Документ
  Рассулова Надія Василівна – начальник відділу якості та кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті, кандидат економічних наук,
 15. Мала Бугаїхи",,Вiльховецький"

  Документ
  Карпатська гiрська система, поряд з Альпами та Балканами, характеризуеться найбiльшою бiологiчною рiзноманiтнiстю на европейському континентi. В Украiнськiй частинi Карпат iнтенсивне природокористування розпочалось пiзнiше, нiж в Захiдних Карпатах.
Страницы:

4